woensdag 2 januari 2013

Bijbel leesrooster 2012

Woensdag 2 januari 2013 
Cover van het Bijbel leesrooster 2012

Einde jaar en leesrooster
We hebben weer een jaar achter ons gelaten.
Het einde van het jaar 2012 betekent voor ons thuis ook het eind van het Bijbel-leesrooster 2012.
Een jaar lang hebben we thuis aan tafel gebruik gemaakt van het Bijbel-leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Dit dagelijks leesrooster wordt elk jaar samengesteld door dominee Klaas Touwen, die Evangelisch-Luthers predikant is in Arnhem.

Wordt vervolgd ...
De tekstkeuze van dit leesrooster is ingegeven door het kerkelijk jaar. De lezingen door de week houden zoveel mogelijk gelijke tred met wat binnen de kerkelijke tradities op de opeenvolgende kerkelijke zon- en feestdagen in de kerkelijke vieringen aan de orde komt. Zo lazen we bijvoorbeeld op de gedenkdag van de roeping van de apostel Paulus uit het bijbelboek Handelingen (hoofdstuk 9, de verzen 1 tot en met 19a), over de dag waarop de reis van Paulus naar Damascus de weg van de Heer kruist, met alle gevolgen van dien. Het leesthema van die dag was: 'Wordt vervolgd ...'.

Canonieke en apocriefe lezingen
Het jaar 2012 is in het kader van het meerjarige bijbelleesrooster een zogenoemd B-jaar. In een B-jaar wordt veel uit het tweede bijbelboek van het Nieuwe Testament gelezen: uit het evangelie van Marcus, één van de leerlingen van Jezus, later één van de apostelen.
Tegenwoordig - vooral na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland - wordt ook weer meer gelezen uit de zogenoemde deuterocanonieke bijbelboeken, ook wel de 'apocriefen' genoemd. Zo lazen we bijvoorbeeld in de maanden oktober en november 2012 ook uit het apocriefe bijbelboek 'Judit'.

Dagthema
In het bijbelleesrooster wordt hier en daar gedifferentieerd: je kunt zelf kiezen welke van de aanbevolen bijbelteksten je die dag wilt lezen.
  • Zo werd je er bijvoorbeeld op 29 en 30 januari 2012 op gewezen dat er een klein vers-verschil is tussen enerzijds de Nieuwe Bijbelvertaling van het NBG (2004/2007) en anderzijds de Herziene Statenvertaling en de NBG-bijbel van 1951.
  • Zo kon je er tussen 4 oktober en 5 november 2012 voor kiezen om op bepaalde dagen bijbel te lezen uit canonieke boeken of uit het deuterocanonieke boek Judit.
Elke daglezing krijgt ook één dagthema mee, ook als je voor die dag kunt kiezen uit een canonieke of een apocriefe lezing.
Enkele thema's van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld:
Lied van verlangen;
Sociale wetgeving;
Onderhandelingsresultaat;
Uit de hand gelopen verjaardagsfeest;
Eerlijk en toch niet alles zeggen;
Het gaat om de vruchten.

De Bijbel spreekt je aan
De meeste van die dagthema's maken je nieuwsgierig naar de inhoud van de bijpassende bijbellezing. Al lezend - en/of na enige nadenken nadien - kom je er dan achter waarom deze bijbellezing dit thema meekreeg.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat de Bijbel de mensen bereikt, en vooral ook dat de Bijbel de mensen aanspreekt.
Het uitgegeven van zo'n bijbel-leesrooster met dagelijkse thema-gerichte bijbellezingen zorgt er mede voor dat de Bijbel je gaat aanspreken
Als de Bijbel open gaat, zul je tijdens het lezen van de Bijbel merken dat het Woord van God in die Bijbel je aanspreekt.
  • Misschien niet vandaag, maar dan (over)morgen wel;
  • Vandaag wellicht heel kort, maar (over)morgen misschien wel uren lang;
  • De ene keer slechts oppervlakkig, maar een volgende keer zomaar heel intens.
  • Soms laat het je zitten met onbeantwoorde vragen, maar het kan je op moeilijke levensvragen ook ineens heldere antwoorden en oplossingen bieden.
Als je het maar een kans geeft!

Ook op internet
Het Nederlands Bijbelgenootschap maakt het je gemakkelijk, want elke dag staat de dagtekst van het NBG-bijbellleesrooster ook op internet, kijk maar eens hier.

Geen opmerkingen: