dinsdag 18 december 2012

De belofte van Jesaja in Stenden Hogeschool verbeeldDinsdag 18 december 2012
Wortels van de stronk in bloei

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Advent is geloven dat Jezus zal komen.
Advent is weten dat Jezus zal komen.

Advent is wachten tot Jezus zal komen.

In het Oude Testament van de Bijbel lezen we in het boek ‘Jesaja’ de aloude woorden van de profeet Jesaja, waarin wordt verwezen naar de komst van het kindje Jezus, de Zoon van God, aangeduid als ‘de telg van Isaï’.

In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool zie ik vandaag op het altaar drie stronken.
Wie goed kijkt, ziet dat de stronken op de kop staan, met de wortels naar boven.
Ik moet denken aan de oude voorspelling, zoals geschreven in Jesaja 11 vers 1, waar staat:

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.”
(Bron: De Nieuwe Bijbelvertaling)

In veel talen zullen deze Adventswoorden worden gelezen, in de aanloop naar het Kerstfeest:

“Mar út ’e stobbe Isaï sjit in twiich op,
en in leat út syn woartel draacht frucht.”
(Bron: Nije Fryske Bibeloersetting)

“A shoot will come out of the stock of Jesse,
and a branch out of his roots will bear fruit.”
(Bron: World English Bible)

“Und es wird eine Rute aufgehen von dem stam Jsai,
und ein Zweig aus seiner Wurtzel Frucht bringen.”
(Bron: Luthervertaling)

En ook in de verschillende Nederlandstalige Bijbeluitgaven zullen deze woorden klinken:

“Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï,
en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
(Bron: Statenvertaling)

“Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.”
(Bron: Willibrordvertaling)

“Een loot ontspruit aan de stronk van Isaï,
een scheut bloeit op uit zijn wortels.”
(Bron: Groot Nieuws Bijbel)


Geen opmerkingen: