dinsdag 26 juni 2012

Zand erover

Dinsdag 26 juni 2012 
Altaar-presentatie in het Stiltecentrum van Stenden HogeschoolZand in zicht
Het is al weer ruim drie jaar geleden dat Stenden Hogeschool was omringd door grote oppervlaktes zand. Dat was de periode waarin de grote nieuwe parkeerplaatsen rond de beide hogeschoolgebouwen van de NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool werden aangelegd, in het kader van de doorontwikkeling van de Kenniscampus Leeuwarden.
Ook in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool was zand te vinden. Niet op de grond, maar op het altaar in deze stiltekapel.

Zand uit zicht?
Inmiddels zijn die parkeerterreinen uiteraard al lang gereed en maken we daar reeds enkele jaren gebruik van, voornamelijk tijdens werkdagen. Het zand is uit het zicht verdwenen, althans op die parkeerplaatsen.
Maar niet in het Stiltecentrum.

Zand erover
Op het grote altaar in het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool ligt een groot jutekleed.
Een ander, geel kleed ligt daar bovenop.
Een derde kleed, geel en transparant, reikt als achtergrond naar omhoog.
Over het gele onderkleed ligt een laag zand; zand erover.
Op een zandbed staat een tiental zandvormen, groot en klein, naast elkaar en op elkaar.
Tien kleine parasolletjes steken triomfantelijk uit boven deze zandsculpturen,

Kop in 't zand?
Het schooljaar is bijna ten einde.
Nog enkele weken en dan sluiten we het collegejaar af; zand erover.
Een jaar waarin veel goed is gegaan, waarin veel is geleerd.
Maar ook een jaar waarin vàst niet àlles verliep zoals je wilde; waar je allicht óók van hebt geleerd.
Steek je kop niet in het zand, maar kijk om naar wat je hebt geleerd in voor- en tegenspoed.

Voor alles is (een) tijd
Dàn is het tijd voor vakantie; zomervakantie.
Tijd om te scheppen en tijd om te hèrscheppen.
Tijd om te creëren en tijd om te recreëren.

Alles op zijn (vakantie)tijd
Zand over het afgelopen jaar.
Nieuwe vormen zoeken en vinden voor het volgende jaar.
Alles op zijn tijd.

Geen opmerkingen: