dinsdag 15 mei 2012

Over De Slinger naar de Overstesingel


Woensdag 9 mei 2012
De Slinger vanaf de Overstesingel gezien in oostelijke richting


Twee Drachtster fietsbruggen
Het is al weer zes jaar geleden (2006) dat in het Friese Drachten twee unieke fietsbruggen werden geopend. De ene fietsbrug wordt ‘De Ring’ genoemd. Dat is de fietsbrug aan de zuidkant van Drachten, over de A7, waarmee je vanuit Drachten uit de gemeente Smallingerland naar bijvoorbeeld Beetsterzwaag in de gemeente Opsterland kunt fietsen. Deze brug – De Ring – is een gezamenlijk bouwproject geweest van beide genoemde gemeentes.

De Slinger
De andere fietsbrug is ‘De Slinger’. Met deze fietsbrug kun je in Zuidwest-Drachten vanaf de Eikesingel in westelijke richting óver de Zuiderhogeweg fietsen naar de Overstesingel. Deze brug heeft een totale lengte van ongeveer 240 meter en is daarmee de grootste fietsbrug van Noord-Nederland. De brug is boven een rotonde gebouwd. De combinatie van rotonde en fietsbrug moet zorgen voor een goede verkeersdoorstroming.
Tot zo’n zes jaar geleden was hier sprake van een druk kruispunt. Fietsers en voetgangers moesten toen via een oversteekplaats met verkeerslichten over dit drukke kruispunt heen. Dit leverde veel overlast op voor het gemotoriseerde verkeer, omdat dit kruispunt vlakbij de steeds drukker wordende op- en afrit van de snelweg A7 ligt.

Plateau en kegel
De Slinger is een vrij steile fietsbrug, wat al snel problemen oplevert voor ouderen en voor kinderen; hetgeen in de eerste periode na de opening dan ook begrijpelijk de nodige kritiek veroorzaakte. In het midden van de bijzonder fietsbrug is een uitkijkplateau geplaatst, vanwaar je als fietser of als wandelaar het gemotoriseerde verkeer onder je door ziet rijden. Rondom dit plateau midden boven de rotonde bevindt zich een hekwerk met spijlen. Boven het plateau bevindt zich een grote, hoge kegel, die de al hoge brug uiteindelijk een totale hoogte van 30 meter geeft.

Fotogeniek
De kosten van deze futuristische brug liepen op tot zo’n 2,5 miljoen Euro en de bouw van De Slinger liep in totaal vier maanden vertraging op. Als het donker is, is de gehele fietsbrug verlicht. De brug is zowel in het donker als bij daglicht een opvallende blikvanger, die inmiddels voor velen hèt herkenningspunt is geworden voor (Zuidwest-)Drachten. Voor liefhebbers van fotografie biedt deze brug sowieso een groot aantal aanknopingspunten en perspectieven om mooie foto’s te maken.

Geen opmerkingen: