zondag 20 mei 2012

Grenzeloze liefde in De Hege Stins

Zondag 20 mei 2012
De families Makati en Kone zingen tijdens de Gemeentedienst


Gemeentedienst van de Zendings- en Evangelisatiecommissie
De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens wordt georganiseerd door de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Deze avondkerkdienst staat in het teken van de zending en gaat over de grenzeloze liefde van God. De Afrikaanse families Makati en Kone zingen tijdens deze themadienst enkele Afrikaanse liederen. Zij maken deel uit van onze Protestantse Gemeente van Stiens en zijn vanavond aanwezig om een aantal mooie liederen te zingen, waarmee ze ons laten zien op welke wijze ook over landsgrenzen heen de liederen over de grenze(n)loze liefde van God worden gezongen. Naarmate de dienst vordert, groeit de spontaniteit van hun optreden en van het enthousiasme waarmee hun mooie liederen worden ontvangen door de aanwezige kerkgangers. Waar ze beginnen met voorzichtig gezongen luisterliedjes, eindigen ze met iets uitbundiger muziek, waarbij de kerkgangers meeklappen op het door hen aangegeven ritme. Zo zorgen we er samen voor dat er muziek zit in deze dienst.

Drie gemeenteleden over grenzeloze liefde in Afrika
Onze voorganger is vanavond dominee Desirée Scholtens en de pianobegeleiding wordt verzorgd door Han Giesing. Verschillende gemeenteleden leveren een bijdrage aan deze dienst, waaronder de Bijbellezing van een Psalm in de Engelse taal. Drie gemeenteleden - die in de afgelopen periode tijdelijk hebben gewerkt in Afrika - vertellen over hun ervaringen. Indrukwekkend zijn hun verhalen: Yvonne van Meeuwen bijvoorbeeld over het al dan niet grenzeloos liefhebben van kindsoldaten, Dorike Jonker onder andere over de confronterende werkelijkheid die aanvankelijk nogal teleurstellend afwijkt van wat je ooit had verwacht en Annet Brouwer die ons wijst op het grenzeloze medelijden dat je voelt als je de betraande oogjes van een kind ziet dat een ernstige operatie zal moeten ondergaan. Drie voorbeelden van bewogen gemeenteleden uit onze gemeente, die onze landsgrenzen voorbij zijn gegaan om in het voor hun en voor ons onbekende Afrikaanse continent veel te ontvangen en veel te schenken van Gods grenzeloze liefde.

Zending over grenzen heen
Aan het eind van de dienst vraagt Roel Rauwerda namens de Stienser Zendings- en Evangelisatiecommissie speciale aandacht voor ons nieuwe zendingsproject in Colombia. In het slotgebed vraagt dominee Scholtens Gods zegen voor de aanwezige Afrikaanse gezinnen die tot onze kerkelijke gemeente zijn toegetreden en bidt ze om Gods zegen voor ons allemaal, opdat ook wij allen getuige zullen zijn van Gods grenzeloze liefde.
Na afloop lopen velen nog even langs bij onze Afrikaanse gemeenteleden om hen te complimenteren met de mooie Afrikaanse muziek en om hen hartelijk te bedanken voor hun mooie, zo gewaardeerde muzikale inbreng tijdens deze intieme Gemeentedienst aan het begin van deze zondagavond in Stiens. Een mooi begin van deze nieuwe week, waarin we toeleven naar het Pinksterfeest van komend weekend.

De rijkdom van wederkerige zending
Ook een week waarin we stil mogen staan bij de geestelijke rijkdom van deze tijd, waarin wij vanuit Nederland in het buitenland iets laten zien van Gods liefde en waarin nu ook mede-geloofsgenoten vanuit het buitenland in onze gemeentekring op hun wijze iets laten zien van de liefde van God. Zo ervaren we vanavond - ieder op eigen wijze - de rijkdom van die wederkerige zending, over alle denkbare grenzen heen.

Geen opmerkingen: