donderdag 26 april 2012

Visitatie van HTenRO

Donderdag 26 april 2012
Afsluiting van de visitatiedagen door de Academic DeanDag 1
Gisteren is de visitatie van de Stenden Hogeschool-opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTenRO) van start gegaan. Een onafhankelijke en gezaghebbende onderzoekscommissie is gistermiddag aan de slag gegaan om de kwaliteit van de HBO-Bachelor-opleiding HTenRO te beoordelen, zoals dat in Nederland periodiek voor alle graadverlenende opleidingen in het hoger onderwijs wordt gedaan. Het Visitatiepanel heeft een zelfevaluatierapport van de opleiding bestudeerd en nam gisteren ook kennis van een groot aantal andere documenten waarin deze opleiding staat beschreven. In het kader van dit zesjaarlijks onderzoek heeft de commissie gisteren ook met de eerste twee studentengroepen gesproken.

Dag 2
Met een volle agenda gaat de visitatiecommissie van de Netherlands Quality Agency vandaag aan het werk. Gedurende een lange werkdag wordt een groot aantal gesprekken gevoerd met onder andere studenten, stagebegeleiders, stagedocenten, afgestudeerden, opleidingsdocenten, managementteamleden, lectoren en met de studentleden en docentleden van de diverse commissies die deze opleiding rijk is. Met de momenteel in het buitenland werkzame betrokkenen kunnen panelgesprekken via Skype en telefonisch worden gevoerd.
Tussen de bedrijven door is het visitatiepanel in de gelegenheid in een aangrenzende ruimte kennis te nemen van de onderliggende opleidingsdocumenten en kunnen de commissieleden zich terugtrekken voor intern beraad.
Na een lange werkdag rapporteert de visitatiecommissie in grote lijnen haar eerste, voorlopige bevindingen en sluit de Academic Dean Kenneth Miller tegen het avonduur deze boeiende visitatiedag af, waarbij de leden van het visitatiepanel en alle andere medewerkers van de opleiding hartelijk worden bedankt voor hun inzet en bijdrage met betrekking tot deze afgelopen twee visitatiedagen.
Het visitatiepanel zal over enkele weken het visitatierapport - met daarin haar beoordeling van de opleiding - toezenden.

Geen opmerkingen: