woensdag 31 augustus 2011

Terugblik en vooruitblik 10 11 van Stenden

Woensdag 31 augustus 2011

Een jaar geleden schreef ik een blogbericht over de Stenden hogeschool-publicatie 'Terugblik en vooruitblik 09 10'. Op het snijvlak van de collegejaren 2010-2011 en 2011-2012 schreef en publiceerde onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, Leendert Klaassen, de tweede editie van deze publicatie, met als titel: "Terugblik en vooruitblik 10 11".
- Een terugblik op het collegejaar 2009-2010: hoe kijken we terug op het hogeschooljaar.
- Een vooruitblik op het hogeschooljaar 2011-2012: wat gaan we in het komende collegejaar doen.
Wat beide schooljaren in elk geval gemeenschappelijk hebben, is het feit dat we binnen Stenden er met zijn allen voor willen zorgen dat onze studenten met een waarde(n)volle graad hun rol in de maatschappij verantwoord gaan spelen.

In het turbulente hogeschooljaar 2009-2010 heeft Stenden hogeschool veel goeds neergezet. Denk daarbij maar aan de geslaagde visitaties en ook de succesvolle proefvisitatie in de maand juli van dit kalenderjaar van Stenden University Qatar. Een groot aantal positieve ontwikkelingen worden in deze Bestuurscollegebrief genoemd. Zo begon onze vestiging in Meppel met de verbouwingsvoorbereiding en gaf de afgeronde verbouwing van de vestiging in Emmen de opleidingen nieuw élan. Onze vestiging in Groningen groeit en de locatie in Assen werkt aan een haar positionering en profilering. In Leeuwarden openen we zogenoemde New Faculties en ons Instituut Service Management (ISM) gaat verder met haar nieuwe naam 'Lumius'.

We gaan volop mee in de snelheid van gewenste veranderingen en verbeteringen, in een hoger onderwijsveld met ongekende ontwikkelingen op velerlei gebieden. En steeds is daar die focus van voortdurend onze kwaliteit in brede zin verbeteren.

Een onafhankelijk team van internationaliseringsexperts heeft onze internationale vormgeving geëvalueerd en we zien uit naar de bevindingen die hierover volgende week zullen worden gepubliceerd. Met die rapportage van gezaghebbende experts willen we de internationaliseringsinitiatieven heel dicht bij ons houden. Onze opgedane ervaring op het gebied van internationalisering in het hoger onderwijs helpt ons bij het doorontwikkelen van de internationalisering van hoger beroepsonderwijs in Nederland en op de Global Campus Sites.

Op de Strategische Agenda van het Hoger Onderwijs staat kwaliteit terecht in het middelpunt van de belangstelling. Van ons wordt verwacht dat we nog sterker inzetten op profilering van de instelling en van onze opleidingen. De verbindingen met het werkveld kunnen we alsmaar verstevigen in samenwerking met onze Raden van Advies en met onze Lectoraten. Ons internationale profiel wordt erkend en herkend. Naast internationalisering hebben we vooral ook oog voor het inspelen op de wensen van het werkveld, de overheden en van andere stakeholders in onze Noord-Nederlandse regio.

De beide leden van het College van Bestuur spreken hun dank en waardering uit voor het vele en goede dat we in het afgelopen collegejaar hebben gedaan en bereikt en ze zien samen met ons graag alle nieuwe uitdagingen tegemoet in het nieuwe hogeschooljaar op de diverse Stenden-vestigingen in Nederland en op de diverse internationale Stenden University Campus Sites.

Geen opmerkingen: