vrijdag 17 september 2010

An apple a day keeps the doctor away

Vrijdag 17 september 2010

Op de dag waarop het hogeschooljaar van Stenden hogeschool wordt geopend staat 's morgens een internationale studente naast mijn buro. Ze overhandigt me een doosje en wijst me daarbij op het "Personal Vitality Plan" van Stenden hogeschool. In het doosje zit een appel, een Granny Smith, met opdruk: "How are you?"

Op het appeldoosje staat geschreven: "Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het vormt binnen Stenden hogeschoool al sinds 2007 onderdeel van haar visie en missie".
Nu is de missie van onze hogeschool: "Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities",
En de visie die daaraan ten grondslag ligt, is geformuleerd als "Serving to make it a better world".
Omdat ik zo op het eerste gezicht die relatie nog niet zie, moet ik me het begrip gezondheid als onderdeel van deze missie en/of visie nog maar eens laten uitleggen. De overige tekst op het doosje biedt die uitleg namelijk niet.

Wel staat op het appeldoosje dat "gezondheid" met ingang van dit pas aangevangen collegejaar ook daadwerkelijk gestalte zal krijgen in het "Stenden Gezondheidsbeleid". Dit hogeschoolbeleid is erop gericht je als medewerker het vertrouwen en de ondersteuning te geven duurzaam actief te zijn en te blijven. Ofwel - zoals het appeldoosje ook vermeldt - een "Missie met een bite: Het hebben en houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving die je daartoe in staat stelt en ondersteunt."

In het inmiddels begonnen collegejaar zal waarschijnlijk nog wel duidelijk worden hoe het Stenden Gezondheidsbeleid handen en voeten zal geven aan de visie en de missie van onze hogeschool. De tijd zal het leren.

De tekst op het appeldoosje sluit af met de vriendelijke woorden: "Stenden hogeschool wenst je een fris-en-fruitig begin van het nieuwe hogeschooljaar!"

En, o ja, eet smakelijk, want zoals onze engelstalige buren zeggen: "An apple a day keeps the doctor away."

2 opmerkingen:

jcovereem@gemeentewerken.net zei

Hallo Wiep,

Ik ken die engelse spreuk als een inzingoefening in canon, ik heb de partijen voor je uitgesplitst.
1: A song is like an apple
2: An apple is like a Song
3: If you take one, every day
4: Don't worry you'll keep the doctor away

Wiep Koehoorn zei

Dag Jaap,
Dat is een mooie aanvulling op de spreuk. Die kende ik nog niet. Mooi om die tekstpartijen er zo bij te hebben. Hartelijk dank voor het aandragen daarvan.
vr. gr.
Wiep Koehoorn
21sep10