dinsdag 23 maart 2010

Regiocomité Fryslân Vereniging VU-Windesheim bijeen in Leeuwarden

Maandag 22 maart 2010

Het Regiocomité Fryslân (het regionaal verband van de Vereniging VU-Windesheim), komt vanavond bijeen in Stenden University Hotel te Leeuwarden. Na ontvangt in de hotel-lobby en een maaltijd in het geheel vernieuwde bedrijfsrestaurant "Canteen" van Stenden hogeschool, vangt rond het avonduur dit overleg aan.

Na een aantal huishoudelijke agendapunten worden twee recent georganiseerde activiteiten geëvalueerd, waarna we ons richten op de voorbereiding van de komende activiteiten van VU-connected, zoals twee debatcafés, een lezing, een alumnibijeenkomst, een kuier en een symposium.

Het tweede deel van de avond wordt besteed aan de verenigingsactiviteiten, zoals de voorbereiding van het Voorzittersoverleg, de Ledenraad en de tussentijdse sessies die her en der in den lande worden georganiseerd.

Het laatste anderhalf uur van onze vergadering wordt bijgewoond door de nieuwe directeur van VU-connected, de heer Tom Doude van Troostwijk. Na de kennismaking vertelt Tom wat op dit moment de stand van zaken betreffende VU-connected is en in welke richting het gesprek over het nieuw in te richten VU-connected zou kunnen gaan. Tevens wisselen we behoeften, wensen en verbetersuggesties met elkaar uit. Een alleszins onderhoudend gesprek wordt hierover gevoerd, waarbij we ook een kijkje in de keuken krijgen van de connecties die momenteel worden gesmeed tussen VU-connected, de Vereniging VU-Windesheim, VU-medisch centrum, de Vrije Universiteit en Windesheim.

Eerder in dit overleg hebben we onze Friese notitie over de relatie van de Vereniging VU-Windesheim met de Vrije Universiteit vastgesteld. In het gesprek met Tom Doude van Troostwijk blijkt ons dat deze notitie de komende maanden een goede bijdrage zal kunnen leveren aan de huidige heroriëntatie van de Vereniging met de afzonderlijke instellingen die uitgaan van deze Vereniging VU-Windesheim.

Geen opmerkingen: