donderdag 18 maart 2010

De Minor-markt van Stenden hogeschool in Leeuwarden

Donderdag 18 maart 2010

Onze HBO-Bachelor-opleidingen van Stenden hogeschool bestaan qua curriculum uit een Major- en een Minor-onderwijsprogramma. Het Major-programma is het overgrote, verplichte deel van het onderwijsprogramma dat de opleiding haar karakteristieke kleur en smaak geeft. De Minor is het half jaar waarin elke student binnen gestelde kaders een eigen invulling geeft aan zijn of haar opleiding. Minoren kunnen je opleiding bijvoorbeeld verbreden, verdiepen of internationaliseren. Om daarin een verstandige keus te maken voor je studie-loopbaan is het van belang je als student vooraf serieus te verdiepen in alle mogelijkheden. Elke student heeft een studieloopbaanbegeleider die hem of haar daarin begeleidt. Daarnaast wordt periodiek binnen Stenden hogeschool de Minormarkt georganiseerd, waarin het totaalaanbod van Minoren aan belangstellende studenten wordt gepresenteerd.

Vandaag vindt in Stenden hogeschool te Leeuwarden zo'n "Stenden Minormarkt" plaats. Tussen 11.00 uur en 14.00 uur kunnen de studenten die volgend jaar een (keuze-)Minor gaan volgen (maar ook alle andere studenten die zich alvast oriënteren) in de centrale hal informatie verzamelen over het grote aanbod van Minors voor het studiejaar 2010-2011.

Het aanbod bestaat onder andere uit algemene Minoren. Dat zijn keuzemodules waaraan studenten van alle hogeschoolopleidingen kunnen deelnemen, zoals "De mens als bron voor leiderschap" en "Students In Free Enterprise".

Andere Minoren zijn alleen toegankelijk voor studenten van een bepaald opleidingendomein of voor een aantal specifieke opleidingen. Zo is de Minor "Sportmanagement" alleen toegankelijk voor Economiestudenten en is de Minor "Financial Retail" gemaakt voor studenten van de opleidingen Small Business and Retail Management, Hoger Hotel Onderwijs, Vrijetijdsmanagement en Media en Entertainment Management.

Studenten voor wie het standaardaanbod nog niet specifiek genoeg is, bestaat de gelegenheid om in te tekenen op de "Open Minor". Je kunt daartoe individueel of als studentengroep een onderwijs-projectvoorstel indienen dat is toegesneden op je eigen behoeften en wensen. Toekenning geschiedt door de Examencommissie en de onderwijsbegeleiding door een of meer bij het project passende hogeschool-docent(en).

En voor die studenten voor wie Stenden hogeschool en/of Nederland te klein is, bestaat de mogelijkheid om ook nog te kiezen uit een buitengewoon groot aanbod van hogescholen en universiteiten in het buitenland met wie Stenden hogeschool exchange programmes onderhoudt. Of je nu wilt kiezen uit de Finse "Tampere Polytechnic ", de Britse "University of Ulster at Coleraine", de "Southern Cross University" in het Australische Lismore of het "Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas" in het Mexicaanse Altamire, het kan allemaal, want met deze instituten onderhouden we uitwisselingsprogramma's voor studenten (en docenten). Maar je kunt er bijvoorbeeld als student ook voor kiezen om de Stenden-Grand Tour-Minor "Humanitarian Management" te volgen op onze eigen site (vestiging) van Stenden hogeschool in het Zuidafrikaanse Port Alfred.

Eén ding is duidelijk: mits verantwoord wordt gekozen, is er op de Stenden Minormarkt "geen nee te koop". Er is altijd een passend aanbod voor je onderwijsvraag, en als je in het hoger onderwijs altijd al iets bijzonders wilde leren, dan is de Minor nu jouw kans bij uitstek!

Geen opmerkingen: