dinsdag 2 februari 2010

Werkstukken 4e jaars studenten OLB-Stenden-Leeuwarden

Dinsdag 2 februari 2010

Evenals vorig jaar (zie mijn weblogbericht van 17 februari 2009) hangen momenteel in de koffieruimte van de tweede verdieping van Stenden hogeschool te Leeuwarden enkele werkstukken van studenten van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB). Het is prachtig eigen werk van vierdejaars OLB-studenten, te weten: Doutzen Molenmaker, Ida Timmermans en Ekelien Burggraaff.

Om tot deze eigen werkstukken te komen, moesten de studenten vooraf de volgende drie taken uitvoeren:
1. Verwerk een voorwerp dat je koopt voor 50 cent. Bewuste keuze speelt hier een rol.
2. Verwerk een voorwerp dat je van een ander krijgt. De keus van een ander speelt hier een rol.
3. Verwerk een voorwerp dat je hebt gevonden. Toeval speelt hier een rol.

Als die drie stappen zijn doorlopen, worden bovenstaande voorwerpen verwerkt in één werkstuk. Daarbij maken studenten een eigen, persoonlijk werkstuk, waarbij ze moeten uitgaan van dat bewust gekochte, van die keus van een ander en van dat toeval.

Het mooie werk van deze drie studenten hangt welverdiend op deze prominente zichtlocatie van ons hogeschoolgebouw.

Geen opmerkingen: