vrijdag 19 februari 2010

Extra Ledenraadsvergadering van het NBG in Amersfoort

Donderdag 18 februari 2010

Omdat na het schrijven en bespreken van de NBG-Vrijwilligerswerknota "Een Beweging in Beweging" nog een aantal fundamentele vraagstukken open einden hielden, heeft de Ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in 2009 besloten om die kwesties in een aanvullende Metadiscussie verder aan de orde te stellen. Een aantal gespreksronden daarvan in diverse NBG-gremia zijn inmiddels achter de rug. Leden van de landelijke Ledenraad achtten het om uiteenlopende personele en organisatorische redenen van belang om inhoudelijk ook mee te discussiƫren over deze kwesties, vandaar dat er vanavond in de Amersfoortse Bergkerk een extra bijeenkomst van de Ledenraad wordt gehouden, onder gespreksleiding van de heer David Wijnperle, medewerker van Movisie.

Na de opening door bestuursvoorzitter Henk van de Graaf en het vaststellen van het verslag van de vorige Ledenraadsvergadering, start David Wijnperle met een korte presentatie, die een impressie geeft van de inmiddels afgeronde gespreksronden. Daarna volgt tot aan de pauze een globale, oriƫnterende groepsdiscussie over de kernvragen van de voorliggende gespreksnotitie. Pas na de pauze wordt de plenaire discussie intenser gevoerd en komen we op grond van een aantal uiteenlopende analyses al snel tot de kern van de vraagstukken waarvoor de beroepskrachten en vrijwilligers van het NBG zich momenteel zien gesteld. Aan het eind van de avond zijn we het er over eens dat dit gesprek op afzienbare termijn om een voortzetting vraagt.

We spreken af dat een doorsnee uit diverse groepen beroepskrachten en vrijwilligers een aantal van de vanavond besproken zaken verder uit zal werken, ter voorbereiding op een volgende bijeenkomst van de Ledenraad van het NBG. Daarna zullen de resultaten van deze Metadiscussie worden verwerkt in de eindversie van de Nota "Een Beweging in Beweging", die later dit kalenderjaar door het bestuur van het NBG kan en zal worden vastgesteld, zodra we het erover eens zijn dat deze nota adequaat richting kan geven aan het Bijbelwerk van dit bijzondere Bijbelgenootschap, waarin vrijwilligers en beroepskrachten optimaal met elkaar samenwerken om de doelstellingen van het NBG te bereiken.

Geen opmerkingen: