zondag 21 februari 2010

Elia, Job en Henoch wandelen met God

Zondag 21 februari 2010

De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens wordt deze keer georganiseerd door de Stienser Evangelisatiecommissie. Het is een Sing In met de gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Voorganger vanavond is onze gemeentepredikant Jaap Overeem en de muzikale begeleiding wordt afwisselend door de gospelband en door organist Han Giesing verzorgd. Gekozen is voor het avondthema "Wandelen met God".

Gospelband Sinjael koos deze bandnaam om daarmee uit te dragen dat de bandleden Gods woord als signaal bij de mensen willen brengen, en vanavond doen ze dat dus bij ons in Stiens. De bandleden schrijven doorgaans zelf de tekst en de muziek van hun muzikaal repertoire. Het zijn aantrekkelijke gospels, mooie luisterliedjes, nu eens expressief en dan ook zo weer ingetogen en met diepgang.

Dominee Overeem verzorgt een overdenking in drie korte delen. Tussen deze delen wordt gezongen en geluisterd, onder andere naar een creatief, muzikaal intermezzo op orgel met jazzy inslag.
De meditatie over het thema "Wandelen met God" wordt door ds. Jaap Overeem uitgewerkt in de volgende drie subthema's:
1. Fanatiek; over de profeet Elia, die een dagreis de woestijn in wandelt;
2. Lamgeslagen; over Job, die zijn ellende in krachtige taal aan God voorlegt;
3. Doorleefd; over de onsterfelijke Henoch, bekend om zijn wandel met God.

We zingen samen diverse liederen uit een breed repertoire. En voor vanavond is - heel voor de hand liggend - ook gedacht aan en gekozen voor het lied:
Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.

Geen opmerkingen: