woensdag 30 december 2009

Het Handboek Gemeentediensten 2010 van PKN Stiens is klaar

Woensdag 30 december 2009

Het is elk jaar weer een hele klus om in Stiens het Handboek Gemeentediensten als jaargids van alle avondkerkdiensten uit te geven. Van alle kanten uit de gemeente komen aanmeldingen van gemeentegroepen binnen om één of meer kerkdiensten op de tweewekelijkse zondagavond te mogen verzorgen. Daarbij worden dan desgewenst onder andere predikanten, ouderlingen, diakenen, organisten of pianisten, beamer-bedieners en kosters gezocht om deze bijzondere kerkdiensten voor, door en met gemeenteleden te organiseren.

In Stiens gaan we al het achtste jaar in met onze "Gemeentediensten". Dit zijn kerkdiensten, die door groepen gemeenteleden uit de eigen kerkelijke gemeente en zeker ook daarbuiten worden georganiseerd. Gemeentediensten vormen de gelegenheid bij uitstek om "het dorp in de kerk te halen" en "de kerk in het dorp te brengen". In de afgelopen anderhalf jaar heb ik in deze weblog regelmatig verslag gedaan van deze waarde(n)volle bijeenkomsten, waaraan zoveel Stiensers waarde hechten.

Normaal gesproken vullen we elk jaar 21 zondagavonden in als Gemeentedienst. Dat aantal ligt in 2010 één hoger. Voor volgend kalenderjaar staan er maar liefst 22 Gemeentediensten in de planning. Elk jaar zien we weer met belangstelling uit naar de zelfgekozen, vrije vormen en inhouden, die de betreffende gemeentegroepen kiezen om hun "eigen" kerkdienst aan te kleden. De Taizégroep, de Jeugdraad, de Diaconie, de Evangelisatiecommissie, het Christelijk Gemengd Koor "Looft den Heer", de Gespreksgroep van mensen met een verstandelijke beperking, de Vespergroep, de Gereformeerde Vrouwenbond (bestaat volgend jaar 75 jaar!), het Gospelkoor Dabar en de Sweelinck Cantorij, ze doen volgend jaar allemaal (weer) mee.

In de afgelopen dagen is hard gewerkt door de leden van de Werkgroep Gemeentediensten om het nieuwe handboek te publiceren, en - heel snel geholpen door onze vaste kopieerder Teije Postma - ligt het Handboek Gemeentediensten 2010" vanaf vanavond gereed voor verspreiding in en buiten onze Protestantse Gemeente (PKN) van Stiens. Vandaag heb ik ook alle webpagina's aangemaakt voor de website, dus één dezer dagen zal het handboek als volledige publicatie èn ook webbased op het internet verschijnen - bij "Kerkdiensten" - op onze website http://www.pgstiens.nl/

Alles is nagenoeg gereed, dus het nieuwe jaar 2010 mag komen, want we zijn er klaar voor. Alle deelnemende gemeentegroepen wens ik succes bij de voorbereiding van hun Gemeentediensten en alle kerkgangers wens ik het komende kalenderjaar weer inspirerende kerkdiensten toe op de aangegeven zondagavonden in de Sint Vituskerk en De Hege Stins te Stiens. Het complete jaarprogramma vind je een dezer dagen op bovengenoemde website en weet: iedereen is van harte welkom!

Geen opmerkingen: