maandag 14 december 2009

Berijpte boerenkool onder de klokslag van Britsum

Maandag 14 december 2009

Toen Durkje en ik gisteravond naar huis reden, zagen we onderweg enkele strooiwagens, die al druk bezig waren om preventief zout te strooien in verband met de dreigende gladheid op de wegen. De aangekondigde vorst is vannacht inderdaad gekomen. En die vorst nam niet de "Wijzen uit het Oosten" mee, maar wel de "Witte Wieven". Vanuit het oosten is namelijk de mist in de afgelopen nacht over Friesland geschoven en ondertussen is de temperatuur door de koude oostenwind onder het nulpunt gedaald. Vanmorgen zijn alle ramen van de buiten staande auto's met een behoorlijke ijslaag bedekt, dus voor velen betekent dat ijskrabben, alvorens ermee gereden kan worden.

De hele dag blijft de temperatuur rond het nulpunt hangen. Door de combinatie van vroege mist en vorst is de natuur berijpt. Wit in de tuinen, witte velden en witte accenten over de voren van de pas geploegde akkers. Als je wilt genieten van rijp, moet je vooral boerenkool zoeken en bekijken. De grillige vormen van de boerenkoolbladeren lenen zich bij uitstek om een mooi wit-groen contrast te verkrijgen op de dagen waarop mist en vorst hand en hand over het land trekken.

Zo was het ook vandaag op de volkstuin onder de klokslag van het Friese Britsum: berijpte boerenkool met de oude terpkerk van Britsum als kroon op het werk van Koning Winter.

Geen opmerkingen: