dinsdag 19 mei 2009

Presentatie Beeldende Praktijken van CT

Dinsdag 19 mei 2009

De HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden hogeschool ontwikkelde de minor "Beeldende Praktijken". Dit keuzemoduul is bestemd voor alle studenten, die zich willen professionaliseren in de beeldende richting en die beeldende werkvormen willen inzetten binnen hun toekomstig werk in de praktijk van Coaching, Zorg, Onderwijs en/of Therapie.

Door de associatieve werkwijze en door de speelse omgang met beeldende middelen vergroten de deelnemende studenten hun creativiteit en hun improvisatievermogen en ontwikkelen ze zich tot vindingrijke professionals, die creatieve processen weten te stimuleren bij diegenen die aan hun leiding en/of zorg worden toevertrouwd.

Gedurende deze minor worden workshops Schildertechnieken, Taaldrukken en Ruimtelijke Werkvormen aangeboden. In de vijfde onderwijsweek gaan studenten op zoek naar inspiratiebronnen voor hun specialisatie. Daartoe staan excursies op het programma, bestuderen de studenten kunstboeken en bezoeken ze ateliers en/of tentoonstellingen.

In de laatste vier weken staan specialisatie en verdieping centraal. Binnen een werkvorm naar keuze wordt dan een serie werkstukken gemaakt. Op basis van eigen beeldende ervaringen wordt in multi-disciplinair samenwerkingsverband doelgericht een aanbod ontwikkeld voor de praktijk van Onderwijs, Zorg of Therapie. De minor wordt tenslotte afgesloten met een presentatie van het gemaakte beeldend werk. In de vitrine van Creatieve Therapie aan de Kennisboulevard van Stenden hogeschool Leeuwarden wordt momenteel een deel van dit beeldend werk gepresenteerd.

Geen opmerkingen: