vrijdag 15 mei 2009

Landelijke Ontmoetings- en Trainingsdag NBG in Driebergen

Vrijdag 15 mei 2009

De landelijke Ontmoetings- en Trainingsdag 2009 voor Rayoncoaches, leden van de Regioteams en leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) vindt vandaag plaats in Hotel en Congrescentrum De Bergse Bossen in Driebergen. Een dag waarop toerusting, training en ontmoeting centraal staan. Voordat deze toerustingsdag aanvangt, hebben we als leden van het Landelijk Beraad een ingelast overleg met de directeur van de NBG, de heer CeesJan Visser.

Het dagprogramma concentreert zich rondom de concept-Vrijwilligersbeleidsnota "Een beweging in beweging": hoe gaan we als vrijwilligersbeweging op weg naar het 200-jarig bestaan van het NBG in 2014. De nadruk van het programma ligt op de praktische toepasbaarheid voor de medewerkers van de werkorganisatie en de vrijwilligersorganisatie. Communicatieadviseur Ruud Kraan uit Ermelo is gevraagd om enkele delen van het programma in te vullen.

Manager Presenteren & Activeren Bert de Jong begint met een Droombeeld-presentatie, waarin hij het NBG Anno 2014 schetst. Daarna volgt een interactieve discussieronde aan de hand van vier stellingen, volgens de werkvorm van "de wandelende discussie". Die wordt afgesloten met een korte, plenaire inventarisatie van de vier discussiecorners, met als focus wat we als NBG met de resultaten van vanmorgen gaan doen.

Na de lunch gaan we in twee groepen uiteen. Beide groepen volgen achtereenvolgens deels een gedifferentieerde en deels een identieke workshop. De Rayoncoaches bekwamen zich verder in het werven en enthousiasmeren van vrijwilligers, onder leiding van het Landelijk Team van Regiocoördinatoren. Als leden van de Regioteams - en in mijn geval ook als lid van het Landelijke Beraad - wonen wij de workshop van Bert de Jong bij, waarin we in gesprek zijn over de implicaties voor ons aller werk op basis van de binnenkort vast te stellen Beleidsnota Vrijwilligerswerk "Een beweging in beweging". Beide groepen volgen achtereenvolgens de training van Ruud Kraan over "Succesvolle gespreksvoering".

Na een plenaire slotsessie volgt een dinerbuffet, waarin volop de gelegenheid bestaat om terug te blikken op de resultaten van vandaag en op ons Bijbelwerk van alle aanwezige beroepskrachten en vrijwilligers van het NBG. Een intensieve en uitermate geslaagde dag, die - met dank aan alle organisatoren - zeker voor herhaling vatbaar is.

Geen opmerkingen: