woensdag 1 april 2009

Toets Nieuwe HBO-Opleiding in Emmen

Woensdag 1 april 2009

Door een (af en toe zeer) dichte mist rijd ik vroeg in de ochtend vanuit Friesland naar het Drentse Emmen. Bij het oprijden van de Kennis Campus Emmen van Stenden hogeschool is direct zichtbaar dat hier vandaag een visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) welkom wordt geheten. Dat is ook de reden dat ik deze hele dag op onze Emmer campus werkzaam ben.

Om een nieuwe geaccrediteerde HBO-Bachelor-opleiding in Emmen te mogen aanbieden, is het voorgeschreven dat de beoogde opleiding wordt gekeurd en geaccrediteerd door de NVAO. Het voorbereiden van een nieuwe opleiding is een langdurend traject dat alleszins zorgvuldig moet worden doorlopen, teneinde de gewenste goedkeuringen van de NVAO en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verkrijgen. Reeds op 1 oktober 2008 is in de aanloop naar vandaag een proefvisitatiedag in Emmen georganiseerd, om de visitatiedag van vandaag vlekkeloos te laten verlopen (zie mijn weblogbericht van 1 oktober 2008).

Voor de visitatiecommissie van de NVAO zijn twee werkkamers ingericht: een spreekkamer waar alle panelgesprekken plaatsvinden en een documentatiekamer waar alle elementen van deze aangevraagde opleiding uitvoerig worden gedocumenteerd, teneinde aan te tonen dat we klaar zijn om gedegen van start te kunnen gaan met deze nieuwe opleiding. Voordat ik met een aantal collega's in de de (de)briefingruimte aan het werk ga, verzeker ik me ervan dat alle werkruimtes van vandaag klaar zijn, hetgeen - met de complimenten aan het hele voorbereidingsteam - ruimschoots het geval is. We zijn helemaal klaar voor een uitdagend dagprogramma.

De hele dag verzorg ik de briefings en de debriefings voor het College van Bestuur en opleidingsmanagement, voor de docenten, onderwijsontwikkelaars en werkveldvertegenwoordigers, teneinde er zorg voor te dragen dat de gesprekken die deze groepen aaneensluitend met het visitatiepanel voeren, correct verlopen, zodat het NVAO-panel zich een betrouwbaar beeld kan vormen van alle onderwerpen, facetten en criteria inzake deze nieuwe opleiding. Het wordt een uitdagende werkdag, waarin alle belanghebbenden hun grote motivatie, betrokkenheid, inzet, expertise en reeds geleverde prestaties tonen.

Geen opmerkingen: