donderdag 2 april 2009

New University - Tocht naar de toekomst

Donderdag 2 april 2009

Stenden hogeschool wil een zogenoemde "New University" worden: een instelling voor hoger onderwijs met een wetenschappelijk karakter. Om de missie van de hogeschool van de toekomst handen en voeten te geven, is het Strategieplan 2008-2012 opgesteld, met als titel: "New University; Tocht naar de toekomst".

Stenden hogeschool is sterk in haar authenticiteit, op innovatie en vanwege haar goede naam. Ze is zowel regionaal als internationaal goed verankerd en heeft haar focus op waarden(oriëntatie). Aandachtspunten in de komende jaren zijn de omvang, ligging en de slagkracht. Stenden hogeschool wil haar organisatie klaar maken voor de toekomst en daarbij de kwaliteit van onderwijs & organisatie waarborgen. Om dat te realiseren, gaan we:
- New Faculties ontwikkelen;
- Het huidige hogeschoolprofiel verdiepen en versterken;
- Beheerst doorgroeien tot een organisatie die meetelt;
- Onze externe oriëntatie nog verder vergroten;
- Het strategisch vermogen vergroten;
- Zelf de ruimte creëren voor groei in de publieke en private sector;
- Onze basisprocessen en interne organisatie verder professionaliseren.

Het is aantrekkelijk om te werken in zo'n ambitieuze organisatie. We stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaar. Studenten & afgestudeerden, docenten & stafmedewerkers, management & bestuur, overheid & samenleving vormen samen de sleutel die de toegang verschaft tot de beoogde New University, geworteld in de regio en positief present in de internationale context.

Hello World!, our "Journey to the future" already started.

Geen opmerkingen: