zondag 5 april 2009

Groep 7 Basiscatechese over Vriendschap

Zondag 5 april 2009

Eindelijk is het weer zover. De jeugd van basisschoolgroep 7 van de twee Stienser PKN-kerken verzorgt een Gemeentedienst in de Sint Vituskerk van Stiens. Vanavond verzorgt een groep kinderen van de Basiscatechese de Jeugddienst met als thema: Vriendschap. Han Giesing begeleidt de samenzang op piano en dominee Klaas Snijder van Marrum is voorganger in deze avonddienst.

De jeugd is enthousiast in alles wat ze doen. Deze Basiscatechisanten verzorgen de Bijbellezing, spelen toneel, lezen gedichten voor, presenteren een playback-act van The Young Continentals en verzorgen zelfstandig de kollekte aan het eind van hun jeugddienst. Dominee Snijder spreekt de kinderen - en daarmee ook alle andere bezoekers van deze kerkdienst - op heel persoonlijke en directe wijze aan. Op beeldende wijze maakt hij duidelijk dat wij allemaal vrienden nodig hebben die ons dichter bij Jezus brengen. Onze gastpredikant illustreert dat vanavond in zijn preek op concrete wijze aan de hand van het verhaal van de vier vrienden die hun zieke, verlamde vriend via het dak van een huis vóór Jezus' aangezicht brachten. Zo zorgden deze vier vrienden voor een dubbele genezing: de verlamde werd door Jezus zijn zonden vergeven en bovendien ging hij letterlijk op eigen benen weer terug naar huis.

Aan het eind van deze dienst komt dominee Snijder nog met een heel persoonlijke noot voor de aanwezige jeugd. Hij vertelt dat hij jaren geleden de Here Jezus leerde kennen. Dat kwam zo. Hij is niet christelijk of met een kerk opgevoed, maar juist anti-kerk en anti-geloof. Na de middelbare school werd hij dagbladjournalist. Dat heeft hij 17 jaar gedaan. In 1984 raakte hij zwaar verslaafd aan de drank. Toen wees iemand hem op Jezus en bad voor hem (hier kwam de vriend dus in beeld). Dat veranderde alles. De Heer kwam in zijn hart en leven. Hij is toen bij de krant weggegaan en heeft toen als straatevangelist in de Randstad en als jongerenwerker in Swifterbant gewerkt. In 1992 is hij theologie gaan studeren in Kampen en in 1998 werd hij eerst predikant in Peasens-Moddergat, daarna een aantal jaren in Sint-Jansklooster en sinds kort in het nabij Stiens gelegen Marrum. Hij ontpopt zich hier en nu als een vriend(elijke) predikant, met hart voor jongeren; hij spreekt ze letterlijk en figuurlijk aan.

Geen opmerkingen: