donderdag 26 maart 2009

Drank: een epidemie onder jongeren?

Donderdag 26 maart 2009

In het Leeuwarder Café Wouters organiseren we vanavond als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim samen met het Friesch Dagblad een Debatcafé met als thema: "Drank: een epidemie onder jongeren?". Het gesprek wordt geleid door avondvoorzitter Siem Jansen, directeur van de NOM en bestuurder van de Vereniging Het Friesch Dagblad. Siem Jansen gaat in gesprek met de volgende twee sprekers.

Eerste spreker is professor Guus Smit, hoogleraar Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Een aantal uitspraken van professor Smit over drankconsumptie door jongeren:
- Ouders van bijvoorbeeld 14-jarigen moeten hun verantwoordelijkheid nemen m.b.t. het drankgebruik van hun kinderen, want op die leeftijd kunnen kinderen zelf hierover nog geen verstandige keuzes maken;
- Wetenschappelijk onderzoek - zoals over de invloed van drankgebruik door zwangeren op het groot aantal vroeggeboortes en hersenbeschadiging bij babies - zou ons nu ook helpen om de schadelijke werking van drank op de hersenen van kinderen aan te tonen;
- Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de schadelijke werking van alcohol op hersenen omdat drank nog steeds een geaccepteerde drug is;
- Je kunt tieners niet kwalijk nemen dat ze over grenzen heen gaan, dat hoort bij opgroeien en volwassen worden, maar hun ouders zouden die grensoverschrijding wel onder ogen moeten zien en er met hun kinderen over moeten spreken;
- De negatieve gevolgen van alcohol op de kwaliteit van de hersenen van kinderen is bij 12-jarigen 5 keer zo groot als bij 18-jarigen; het zolang mogelijk uitstellen van drankconsumptie bij jongeren is het beste wat je kunt doen;

Tweede spreker is burgemeester Arie Aalberts, burgervader van de Friese gemeente Dantumadiel. Een aantal uitspraken van burgemeester Aalberts over drankconsumptie door jongeren:
- Drank maakt bij teveel tieners teveel kapot;
- Als de ouders hun verantwoordelijkheid jegens hun kinderen niet nemen, moet de overheid dat doen;
- Wij moeten hier allen tegenover onze kinderen niet over zwijgen, maar er vooral met de jeugd over praten;
- De toename van overmatig drankverbruik onder jongeren (vooral door jonge meisjes, aldus prof. Smit) is de laatste jaren wel heel erg snel gegaan;
- Alcoholconsumptie versterkt bij jongeren hun natuurlijke eigenschap van risicoacceptatie;
- De detailhandel onttrekt zich er nog te zeer van om hun verantwoordelijkheid inzake de berperking van drankverkoop aan jongeren te nemen.

Van de Nederlandse jongeren onder de 16 jaar drinkt maar liefst 21% met regelmaat grote hoeveelheden alcohol. Nederland is daarmee koploper in Europa. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Geen opmerkingen: