donderdag 12 maart 2009

Bestuur Stichting Jabikspaad Fryslân bijeen in Bolsward

Donderdag 12 maart 2009

Het is de derde bestuursvergadering van de Stichting Jabikspaad Fryslân die ik bijwoon; vanavond is het de eerste maal dat ik als nieuwe voorzitter deze bijeenkomst leid. We komen bijeen ten huize van ons mede-bestuurslid pastoor Jan Romkes van der Wal, in het parochiehuis te Bolsward. We starten met een behoorlijk gevulde agenda. Er gebeurt veel in deze kring; we hebben veel ambities.

Enkele bestuursleden rapporteren over hun ervaringen van twee weken geleden in de beursstand van het Jabikspaad in het Pelgrimspaviljoen van de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI te Amsterdam. Het was een prima beurs, met veel belangstelling voor ons Fries-Overijsselse Jabikspaad.

Dan volgt de bespreking van drie nieuwe initiatieven:

- de samenwerking die we inmiddels zijn gestart met de gemeente Het Bildt en met de opleiding Vrijetijdsmanagement van Stenden hogeschool te Leeuwarden; een mooi studentenproject in het kader van het jubileumjaar 2010, waarin het Jabikspaad tien jaar bestaat;

- de publicatie van onze primeur: de allereerste "Nieuwsbrief Jabikspaad Fryslân", die wij na vanavond gaan verspreiden onder alle mensen en organisaties die het Jabikspaad een warm hart toedragen;

- de twee Kloostermoppenprojecten, waarvan de eerste - "De Jinsumer Moeting" - inmiddels een bouwvergunning heeft en die na de toekenning van de reeds aangevraagde subsidie van de Provincie Fryslân zal leiden tot een markant pelgrimsmonument op de plaats waar de oostvariant en de westvariant van het Jabikspaad in het Friese Jirnsum elkaar ontmoeten.

Geen opmerkingen: