zaterdag 15 november 2008

Ledenraad Vereniging VU-Windesheim in Amsterdam

Zaterdag 15 november 2008

Om 9.30 uur rijd ik Amsterdam binnen om vandaag de halfjaarlijkse vergadering van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim bij te wonen in de Vrije Universiteit (VU) aan de Amsterdamse Zuidas. Als respectievelijk secretaris en voorzitter wonen Joop Bouma en ik namens de regio Friesland dit statutair overleg bij. René Smit, voorzitter van de Vereniging èn van het College van Bestuur, zit ons overleg vandaag voor. Hij vertelt o.a. kort iets over de ontvlechting naar de beide Colleges van Bestuur van de VU en van Windesheim en gaat in op de gelukkig nog steeds geringe gevolgen die de actuele kredietcrisis tot op heden heeft gehad voor ons verenigingsvermogen.

We benoemen mevrouw Alexandra Cook-Schaaphok tot lid van de Raad van Toezicht van de vereniging, met wie ik op 7 oktober 2008 als voorzitter van de tijdelijk Benoemingsadviescommissie reeds kennismaakte; zie daartoe mijn weblogverslag van 7 oktober 2008. Mevrouw Cook-Schaaphok is momenteel werkzaam als "Head of Royal Bank of Scotland Europe". We zijn blij met haar benoeming in onze Raad van Toezicht.
Vervolgens gaan we over naar de herbenoeming van prof. drs. Pieter Bouw tot lid van de Raad van Toezicht. We prijzen ons gelukkig met zijn (her)benoeming, die hij zal blijven invullen als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Als representant voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland wordt ik daarna benoemd in de vandaag statutair geïnstalleerde Benoemingsadviescommissie, die namens de landelijke Ledenraad adviseert op alle (her)benoemingsvoordrachten van de Raad van Toezicht.

In het tweede deel van de Ledenraadsvergadering staat de Onderwijskwaliteit als opdracht voor de VU en VU medisch Centrum èn Windesheim centraal. Rector-magnificus prof. dr. Lex Bouter leidt de forum-discussie. Voorafgaand worden drie inleidingen verzorgd door:
1. Drs. Margreet van der Meijde, directeur Instituut Onderwijs en Opleiden VUmc, over Onderwijskwaliteit en Menselijke Maat, aangaande onderwijs(curriculum)vernieuwing in het VUmc;
2. Prof. dr. Jos Beishuizen, hoogleraar-directeur Onderwijscentrum VU, over (vernieuwing van) Onderwijskwaliteit en Profilering op academisch burgerschap, communities of learning en vernieuwing van het interne kwaliteitszorgsysteem van de VU;
3. Drs. Harry Frantzen, directeur School of Education Hogeschool Windesheim, over Onderwijskwaliteit en (opheffen van het) Lerarentekort in het samenwerkingsverband van Hogeschool Inholland, Hogeschool Ipabo, Hogeschool Windesheim & VU Amsterdam.

We heten nieuwe Ledenraadsleden welkom en nemen afscheid van enkele getrouwe Ledenraadsleden. Bij de rondvraag memoreer ik nog even dat ik vanmorgen op de Afsluitdijk via de autoradio hoorde dat de echtgenoot van ons voormalig Ledenraadslid mevrouw Toos Balkenende is overleden. Als Ledenraad zullen we een condoleancebrief sturen aan mevrouw Toos Balkenende, tevens de moeder van onze huidige premier Jan Peter Balkenende. Wij wensen de familie Balkenende langs deze weg sterkte bij dit overlijden van hun man, vader en grootvader.

Geen opmerkingen: