zondag 16 juni 2019

Roelof Nijenbanning neemt afscheid van NHL Stenden Hogeschool

Donderdag 13 juni 2019
Roelof Nijenbanning

Onderwijsloopbaan

Na een loopbaan van veertig jaar in het onderwijs neemt onze gewaardeerde collega Roelof Nijenbanning vandaag afscheid van NHL Stenden Hogeschool.
Begonnen als leerkracht in het basisonderwijs, en na enkele andere doorgroeifuncties in het basisonderwijs, kwam Roelof in 2012 in dienst van Stenden Hogeschool als directeur van de afdeling Education, Services & Research. 
In de aanloop naar de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool is Roelof actief geweest in diverse fusiewerkgroepen, waaronder mijn werkgroep die tot taak had om de nieuwe academie-indeling te maken ten behoeve van alle opleidingen van onze nieuwe hogeschool.
Om voldoende tijd te hebben om een nieuwe directeur aan te stellen voor de onderwijsdienstverleningsafdeling van de nieuwe hogeschool, werd Roelof vanaf de fusie in deze interim-periode directeur van deze nieuwe hogeschooldienst Onderwijs & Onderzoek.

Gewaardeerde bijdrage
Roelof Nijenbanning heeft laten zien een ware onderwijsman te zijn, met hart voor de combinatie van studenten, onderwijs en onderwijsorganisatie. Tijdens de reflectie- en voortgangsgesprekken met betrekking tot ons onderhanden werk werden de essenties van onze gesprekken door Roelof veelal vastgelegd op flip over-bladen, meestal in de vorm van korte notities bij schematische samenvattingen, ofwel een praatje bij een plaatje. Tijdens erop volgende gesprekken, werden deze flaps nog weer eens teruggerold op de flip over, om nog even te resumeren 'hoe het ook al weer zat'.
Maar vandaag sluiten we deze periode af met een gezellig afscheid in het Campus Café Leeuwarden, op de Kenniscampus van onze Leeuwarder NHL Stenden Hogeschool. Als alle gasten zijn gearriveerd, wordt een afscheidsspeech verzorgd door Klaas-Wybo van der Hoek, lid van ons College van Bestuur. Hij schetst een aantal rake karakteristieken van Roelof, waarin wij hem in de afgelopen zeven jaren als collega hebben leren kennen. Her en der in de zaal hangen flaps, waarop de aanwezigen in de vorm van een praatje bij een plaatje in de informele setting nog iets mee kunnen geven over en aan Roelof.
We zijn Roelof bijzonder erkentelijk voor zijn bijdrage aan onze hogeschoolgemeenschap, en zullen zijn relativerende inbreng in onze voortgaande werkzaamheden bij tijd en wijle wel eens missen. Maar voor Roelof is nu de tijd aangebroken, waarin hij - zoals hij in zijn eigen afscheidstoespraak zegt: in de wetenschap dat de tijd nu zijn vriend is - volop mag genieten van hopelijk nog veel gezonde en actieve jaren.

Geen opmerkingen: