zondag 9 juni 2019

DKDD?!

Pinksterzondag 9 juni 2019 
Ds. De Jong & gospelgroep In His Name & kinderen op het podium van de OasePinksterviering
In kerkelijk centrum De Arke in Drachten is vanmorgen geen kerkdienst, dus Durkje en ik nemen mim voorafgaand aan het koffiedrinken vanmorgen mee naar kerkelijk centrum De Oase, waar op deze mooie Pinksterdag op blijmoedige wijze het Pinksterfeest wordt gevierd. Voorganger is dominee Hans de Jong, en muzikale medewerking aan deze ochtenddienst wordt verleend door de Drachtster gospelgroep 'In His Name', onder leiding van dirigent Joeke Hoekstra. De samenzang wordt gedaan bij het orgelspel van het orgel dat vroeger het kerkorgel was van de Drachtster Noorderkerk, de kerk waarin ik bijna 60 jaar geleden ben gedoopt. De grote kerkzaal van De Oase loopt behoorlijk vol, en om 9:30 uur begint deze fleurige Pinksterdienst 2019.

Pinksterfeest vol Liefde Blijdschap Vrede Goedheid en ook Trouw
'Gefeliciteerd!", roept dominee De Jong de kerkzaal in. Inderdaad gelukgewenst, want vandaag op deze eerste Pinksterdag vieren we de verjaardag van de Kerk. De voorganger roept de kerkgangers op elkaar in de cirkel rondom je te feliciteren met deze geboortedag van de Kerk. Van harte!
We luisteren naar songs van de gospelgroep, en zingen ook samen.
De kinderen in de kerk worden uitgenodigd om samen het lied 'God kent jou' te zingen.
Dan vraagt dominee De Jong aan ons allen of we wel weten wat een 'rolfluit' is. Als niemand daarop antwoord kan geven, tovert hij een 'roltong rolfluit' tevoorschijn, en gebruikt die tijdens het kindermoment van deze kerkdienst om de kinderen en de andere kerkgangers duidelijk te maken dat het met de Heilige Geest net zo is als bij een rolfluit. Als de wind (als metafoor voor de Heilige Geest) er niet door waait, gebeurt er niets. We hebben immers de Heilige Geest nodig om de Kerk uit te rollen en daar een goed geluid bij te geven.
Aansluitend op dit kindermoment zingen de kinderen het vrolijke Pinksterlied 'Liefde - Blijdschap - Vrede - Goedheid - en ook Trouw", van meester Richard.

De Kerk Draait Door, ook na Pinksteren
Na de Pinkster-schriftlezingen van tienerlector Jildou Haakma vraagt dominee Hans de Jong ons of wij de betekenissen van de op het beamerscherm getoonde afkortingen kennen. We komen een heel eind, maar moeten het antwoord schuldig blijven bij de afkorting 'DKDD'. Dat blijkt naar analogie van DWDD van Matthijs van Nieuwkerk te betekenen: De Kerk Draait Door (DKDD). Want vandaag en morgen - na Pinksteren - Draait De Kerk weer Door!
In zijn verkondiging vertelt de voorganger dat Jezus de presentator is van DKDD, want om Hem draait alles in de Kerk. En hij vraagt de gemeente of hij dan als dominee vandaag de Tafelheer mag zijn. En als drie daggasten ontvangen de presentator en diens tafelheer vandaag de apostelen Petrus en Paulus, en de derde gast? Dat zijn wij; jij en ik.
Na het afgesproken kwartier preken - een tiener-scheidsrechter blaast dan op de roltong rolfluit - sluit de voorganger af met een Pinksteroproep aan ons allen: "Weet je geroepen door die Ene God".
Na de verkondiging zingt gospelgroep In His Name ook nog een aantal mooie liederen, zoals 'He is here, I will praise His name again', en het door hen met zoveel passie gezongen laatste lied: "Jesus is the answer", dat met heldere solozang & tegenstem en een daverend slot door de gemeente geestdriftig wordt ontvangen en gewaardeerd.

Geen opmerkingen: