vrijdag 31 mei 2019

Startsessie voor nieuwe publicatie van Stifting Nijkleaster

Woensdag 22 mei 2019 
Spreukenbord van Nijkleaster in Jorwert

Zeven jaar later

De Stifting Nijkleaster bestaat dit jaar zeven jaar. Daarmee komt het einde van de eerste cyclus van het beleidsplan van Nijkleaster in zicht. Het is een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. En oktober 2019 is daarmee ook een mijlpaal, waar we als bestuur en kleasterkrachten van Nijkleaster ook feestelijke bij stil willen staan eind oktober aanstaande.

Bundel van krachten
Eén van de activiteiten die we als Nijkleaster in het kader van die mijlpaal ontplooien, is de productie van een Nijkleaster-publicatie, waarin we aan elkaar en aan anderen iets van de schoonheid en veelkleurigheid van Nijkleaster willen laten zien.
Ik zit in het redactieteam dat door het stichtingsbestuur is samengesteld met als opdracht te komen tot een mooie jubileumpublicatie, waarin bijdragen worden opgenomen van verschillende Kleasterkrachten die al langere of korte tijd actief meedraaien in de gemeenschap van Nijkleaster.
Het blijft nog even een verrassing welke bijdragen deze bundel zal bevatten, maar we stellen ons wel ten doel dat aspecten zoals variatie en kwaliteit van betekenis zijn bij de beoordeling van de inbreng van kleasterkrachten.

Verwachtingsvol
Als redactieteam hebben we alle medewerkers van deze bundel uitgenodigd om samen met ons vanavond in de Sint-Radboudkerk van Jorwert te komen tot een totaalconcept voor de inhoud van deze Nijkleaster-bundel. Aan het eind van de avond weten we wat de rode draad van de publicatie zal zijn, en welke variaties van meer muzische aard de variëteit van deze gelegenheidsbundel mede zullen bepalen.
Zo beleven we samen een fijne avond, waarin alle deelnemers komen tot afstemming over wie wat zal maken om deze feestbundel tot iets moois te maken. We gaan uiteen met de gemaakte afspraken, toezeggingen en ideeën, en zien nu met belangstelling uit naar de individuele bijdragen die in de komende maand door iedereen zullen worden ingediend om ze te laten beoordelen door een team van (eind)redacteuren. Ziende op wat we vanavond hebben besproken, gaat het vast een interessante en ook mooie publicatie worden.

Geen opmerkingen: