vrijdag 12 april 2019

Bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster in Jorwert

Donderdagavond 11 april 2019
Vieren & Vaster bij het licht van NijkleasterVieren & Vasten 2019
Vanavond vindt de bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster plaats in de Ferdjipping, de bovenzaal van de Sint-Radboudkerk, de kloosterkerk van Nijkleaster.
Voordat deze bestuurdersbijeenkomst aanvangt, wordt in groter verband met alle gasten van Nijkleaster tijd genomen voor de activiteit van 'Vieren en Vasten 2019' van Nijkleaster.
Gedurende de Veertigdagentijd is iedereen elke donderdagavond tot Pasen in deze kerk van Jorwert van harte welkom van 18:00 tot 19:30 uur om mee te doen. Na een korte viering staat een eenvoudige maaltijd klaar: soep en brood. Samen wordt een goed doel bedacht om dat met een financiële bijdrage te steunen. Het is niet nodig je op te geven. Kom gewoon, er is altijd genoeg. Dit jaar lezen we verhalen over water. Het zijn stuk voor stuk verhalen over ervaringen die we zelf ook kennen.

Klooster gewenst in It Westerhûs
Om 19:45 uur is iedereen zover om te beginnen met de bestuursvergadering. Naast allerlei vaste onderwerpen zoals Kleasterried en Kleasterlingen nemen we ook vanavond veel tijd om de voortgang van het kloosterhuisvestingsproject van It Westerhûs te bespreken. Eén van de belangwekkende stukken die vanavond worden behandeld, is het projectplan voor de realisatie van de zo gewenste kloostervestiging in It Westerhûs. De plannen worden steeds concreter, en als we de laatste financiële dekking van enkele tonnen Euro's nog kunnen verkrijgen, kunnen we in elk geval beginnen met de realisatie van een eerste fase van restauratie en nieuwbouw.
Voor de laatste bouwfase hebben we dan nog eens zo'n twee miljoen Euro nodig, dus we blijven geloven, hopen, bidden en hard werken om ook dat resterende budgetbedrag nog binnen te halen. Wat zou het mooi zijn dat we het hele bouwproject toch in één bouwproces zouden kunnen realiseren.

Fondsenwerving
Maar vooralsnog is de focus gericht op de eerste bouwfase, met de fondsenwerving prominent in beeld om het nog ontbrekende bouwbedrag binnen te halen. We houden de moed erin, maar hebben nog wel financiële steun nodig om onze plannen op afzienbare termijn ten uitvoer te brengen.
Daarom is ook de fondsenwerving vanavond weer een bespreekpunt, en verder bespreken we agendapunten met betrekking tot bijvoorbeeld samenwerking met partners, exposities, publicaties, en automatisering en archivering.
Na afloop van de vergadering blijven we nog geruime tijd met elkaar door praten in informeel verband, want ook buiten de zakelijke vergadering om zijn er altijd heel veel andere zaken om aan elkaar te vertellen, want er gebeurt heel veel en veel goeds rondom Nijkleaster in Jorwert.

Geen opmerkingen: