zaterdag 16 maart 2019

Nijkleaster: Vasten & Vieren, Vergaderen en Afscheid nemen

Donderdag 14 maart 2019 
Vasten & Vieren in de Veertigdagentijd bij Nijkleaster
Veertigdagentijd bij Nijkleaster
In de kloosterkerk van Nijkleaster - in de Sint Radboudkerk - in Jorwert is vanmiddag en vanavond weer van alles te beleven.
Aan het eind van de middag komt een groep van zo'n 25 mensen bijeen om deel te nemen aan het doorlopende programma 'Vasten & Vieren' dat in deze Veertigdagentijd elke donderdagavond wordt aangeboden door Nijkleaster, in deze kloosterkerk  te Jorwert.
Begonnen wordt met een korte viering, die wordt gevolgd door een sobere avondmaaltijd, bestaande uit soep en brood.

Bestuursvergadering
Aansluitend vindt de bestuursvergadering van het stichtingsbestuur van Nijkleaster plaats op De Ferdjipping van de kloosterkerk, gelegen boven de Voorkerk van de Sint Radboudkerk.
Een 18 agendapunten tellende vergaderagenda ligt voor ons op tafel, waarvan we vanavond in elk geval 14 items bespreken, en daarop de nodige bestuursbesluiten nemen.
Vanuit de Kleastterried komen programma-ideeën voor de nabije toekomst, we bespreken jaarcijfers van vorig jaar en de begroting voor dit jaar, bespreken de voortgang op ons project van de nieuwe, beoogde kloostervestiging in It Westerhûs, bespreken - zoals elke vergadering - ook de resultaten en plannen inzake de lopende fondsenwerving, en bespreken personele aangelegenheden van beroepskrachten en vaste vrijwilligers van Nijkleaster.

Wisseling van penningmeester
We houden ons aan de afspraak dat we vanavond om 22:00 uur de bestuursvergadering sluiten, omdat wij bezoek ontvangen van onze afscheidnemende penningmeester van het bestuur van Nijkleaster. Na enkele jaren trouwe en gepassioneerde dienst als penningmeester is Bert Hummelen in ons bestuursmidden om vanavond afscheid te nemen als penningmeester van ons bestuur. We prijzen ons gelukkig dat we inmiddels in de persoon van Andries Visser een goede nieuwe penningmeester hebben gevonden, dus we kunnen vanavond voor alle partijen ook met een gerust hart afscheid nemen van onze vorige penningmeester.

Penningmeester Bert Hummelen wordt toegesproken door voorzitter Henk Kroes

Spreken tot en spreken over
Stichtingsbestuursvoorzitter Henk Kroes opent de afscheidssessie met een toespraak, waarin hij benadrukt met hoeveel passie en ambitie Bert in de afgelopen jaren Nijkleaster heeft gediend op financieel en ander bestuurlijk vlak, en dat het natuurlijk voor ons nogal wennen is om Bert niet meer in ons bestuur in ons midden te hebben, maar dat het hem ook van harte is gegund om na deze gewaardeerde inzet een stapje terug te zetten.
Na deze afscheidsspeech krijgt Bert zelf het woord, en benoemt hij een aantal zaken die in de afgelopen jaren van wezenlijke betekenis zijn geweest voor Nijkleaster en (daarmee ook) voor ons allen. In een afsluitende ronde richt hij zich achtereenvolgens tot alle individuele bestuurders, en reflecteert daarin op de boeiende pioniersjaren die al weer achter ons liggen.
Bert sluit af met het ten gehore brengen van het mooie lied 'Waar liefde woont', waarna we in de sobere stijl van vasten in deze Veertigdagentijd deze afscheidssessie afsluiten met een hapje & drankje.

Geen opmerkingen: