zaterdag 9 maart 2019

Evaluatie & afsluiting van een bouwproces

Vrijdag 8 maart 2019 
Genieten van een huis met een refugio

Dromen van een huis met refugio
Alles heeft een begin en een eind. Dat geldt - als het goed gaat - ook voor een bouwproces. In 2016 zijn Durkje en ik begonnen met het bouwproces van onze nieuwe woning in Feinsum. Onze droom was een nieuw huis te bouwen aan het Jabikspaad: het Friese pelgrimspad dat leidt in de richting van het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Dat huis zou tegelijk ook een refugio moeten zijn, waarin we onderdak bieden aan beginnende en ervaren pelgrims die de pelgrimage vanuit Sint-Jacobiparochie aanvangen richting Santiago de Compostela, of die vanuit Santiago de Compostela naar Sint-Jacobiparochie (ook wel 'Santiago aan het Wad' genoemd) pelgrimeren, in omgekeerde richting. Beide groepen pelgrims pelgrimeren van Sint Jacob naar Sint Jacob, en van zee tot zee, en van de Bildtse wulk naar de Spaanse Jacobsschelp (of andersom).

Van droom tot droomhuis
Ons werd het geluk in de schoot geworpen dat we onze nieuwe woning-refugio konden bouwen aan het Jabikspaad, in het Friese Feinsum. We zochten en vonden een goede aannemer, en via deze aannemer kwamen we in contact met een geschikte, bij ons goed passende architect, die met een luisterend oor onze droom kon visualiseren in tekenstudies en schetsen.
Met zijn vieren vormden we in 2016 een bouwteam, dat de uitdaging aanging om vanuit de eerste schetsen te komen tot finale bouwtekeningen en een projectplan voor de bouw van ons nieuwe huis. Wat daarin als een heel creatief proces begon, werd steeds technischer van aard, en in een intensief en aangenaam proces werd duidelijk wat zou moeten worden gebouwd in beton & staal, en in hout & steen. Vormen werden vastgelegd, materialen werden gekozen, en kleuren werden bepaald.
Zo werd onze droom van 2015 een plan in 2016 en een droomhuis in 2017.

Evalueren en afsluiten
Ruim twee jaar geleden heide Durkje de eerste funderingspaal in de grond, en zo'n vijf maanden later ontvingen we de sleutel van een geheel nieuw huis.
Inmiddels zijn ook de laatste werkzaamheden van de nieuwbouw helemaal gereed, en stond voor ons nog één actie open, namelijk een evaluerende afsluiting van het hele bouwproces.
Die sessie met architect en aannemer vindt vanmiddag plaats in Feinsum. We gebruiken deze middagsessie om met zijn vieren terug te blikken op onder andere: hoe we zijn begonnen, hoe we het hele ontwerp- en bouwproces vorm en inhoud hebben gegeven, en wat we nu van de resultaten vinden.
Het bouwproces van zo'n huis is een fikse logistieke operatie, waarin je je realiseert hoeveel goede vakmensen je nodig hebt om elke activiteit in elke fase van zo'n bouwproces tot een goed einde te brengen.

Je moet er wel iets voor doen
Met tevredenheid kijken we terug op dat hele proces van droom tot droomhuis, hoeveel we voor elkaar en met elkaar hebben gedaan, met de nodige spannende en ook gelukzalige situaties die we met elkaar hebben beleefd. We prijzen de bouwers en elkaar en ons zelf dat wij in deze eendrachtige samenwerking met al die bouwers die hun gewaardeerde bijdrage hebben geleverd, met zijn allen in staat zijn geweest om zo'n uitdagend bouwproces te bekronen met zo'n mooi huis.
En we ervaren het als een zegen dat we met zijn vieren in 2016 zo goed van start zijn gegaan, en dat we nu ruim drie jaar later dat project nog steeds in een goede verstandhouding mogen afsluiten. Zoiets gunnen we elke opdrachtgever en opdrachtnemer. En we hebben geleerd dat zoiets niet vanzelf gaat; want je moet er allemaal wel iets (goeds) voor doen. Maar dan heb je ook iets moois.

Geen opmerkingen: