vrijdag 8 februari 2019

Overstap van NBG naar basisonderwijs & weerbaarheid

Woensdag 6 februari 2019 
Mark Koelewijn met zijn Fries afscheidsgeschenk

Regiocoördinator
Na elf jaren trouwe dienst neemt Mark Koelewijn vanavond afscheid als regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), tot op heden onder andere werkzaam in de regio noord-Nederland, waaronder ook onze provincie Fryslân. Zijn passie en aanstekelijk enthousiasme heeft veel vrijwilligers van het NBG gestimuleerd om zich met hart en ziel in te zetten voor al het bijbelwerk van het NBG, niet alleen in het noorden, maar ook in andere regio's van Nederland.
Maar onlangs heeft Mark besloten om zijn loopbaan verder voort te zetten in het basisonderwijs en daarnaast ook op het gebied van weerbaarheidstrainingen. We vinden het als vrijwilligers van het NBG heel erg jammer dat we in de komende tijd zonder Mark zijn vrolijke inspiratie het bijbelwerk verder vorm en inhoud zullen geven, maar we gunnen het Mark van harte dat hij in de gelegenheid is om zijn carrière verder voort te zetten op twee andere werkterreinen, waarop hij het allicht ook weer heel goed zal gaan doen.

Afscheid van een man met passie voor bijbelwerk
We zijn in Zwolle en in Drachten uitgenodigd om als vrijwilligers in Mark zijn regio afscheid van hem te nemen, en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. In Zwolle kwamen al zo'n dertig vrijwilligers Mark uitzwaaien, en vanavond zijn er nog eens twintig NBG-vrijwilligers naar Van der Valk Hotel in Drachten gekomen, om Mark te bedanken voor zijn vele en goede werk, en om hem succes en zegen toe te wensen op zijn nieuwe werkzaamheden buiten het NBG.
Na een koffierondje neemt collega-regiocoördinator Wilma van der Veen het woord, om mede namens alle aanwezigen vriendelijke afscheidswoorden van waardering en dank uit te spreken tot Mark, en daarna worden- voordat Mark zelf zijn afscheidstoespraak gaat houden - ook door vertegenwoordigers van enkele NBG-werkgroepen in onze noordelijke regio afscheidsspeeches bij het afscheid van Mark uitgesproken.

Warme woorden van waardering voor NBG-regiocoördinator Mark Koelewijn
Grote dank op zijn Fries
Dat gaat gepaard met het aanbieden van afscheidsgeschenken, en - zonder de andere tekort te willen doen - wil in in elk geval het bijzondere afscheidskado noemen, dat voor Mark door een glaskunstenaar is gemaakt, bestaande uit een glazen Fries 'pompeblêd' op voetstuk, met daar bovenop de persoon van Mark afgebeeld, klimmend op zijn carrièreladder, en - heel treffend - met de bijbel onder de arm. Een prachtig kado, waaruit grote dank spreekt voor Mark zijn inzet voor het NBG, en dat voor Mark vast en zeker een dierbare herinnering zal blijven aan zijn grote schare vrijwilligers in het noorden van Nederland, voor wie en met wie Mark samen heel veel goed werk heeft verricht ten behoeve van alle bijbelwerk; lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal.

Geen opmerkingen: