woensdag 2 januari 2019

Bijbelleesrooster 2018 van het NBG/VBG

Woensdag 2 januari 2018 
Cover van het Bijbelleesrooster van het NBG voor 2018

Jaarlijkse uitgave voor iedereen toegankelijk
Elk jaar geeft het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap (NBG/VBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het huidige, nieuwe kalenderjaar zijn we thuis al weer begonnen met het Bijbelleesrooster van 2019.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met Oudejaarsdag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2018'.
Dominee Klaas Touwen, protestants predikant te Deil en Enspijk is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2018 is een uitgave van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, Het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen via www.debijbel.nl, op je telefoon, tablet of computer.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood ook in 2018 elke dag weer een korte bijbellezing. Voorheen was dat al dan niet met een dagelijks thema. Voor het jaar 2018 is dat thema wel ingevoegd. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

B-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2018 was een zogenoemd 'B-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Marcus centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2018 extra aandacht aan het bijbelboek Job, en samen met de Kerk wereldwijd over alle continenten lazen we in de maanden juli en augustus vooral uit de brief aan de Efeziërs. Rond de Joodse Treurdag om de verwoesting van de tempel in Jeruzalem (Tisja Beav, 22 september 2018) verdiepten we ons in het bijbelboek Klaagliederen. En tot slot in het najaar en in de weken van Advent kwam met name de Openbaring van Johannes uitgebreid aan de orde.

Bijbelboeken en dagthema's
Het bijbelleesrooster biedt zowel bekende als minder bekende bijbelteksten, die zijn bedoeld om er een moment over na te denken. Bijbelteksten kunnen je bemoedigen, inspireren, en ook uitdagen.
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2018 ook gelezen uit de bijbelboeken: Psalmen, Habakuk, Romeinen, Spreuken, 1 Korintiërs, Jesaja, Joël, Jona, 2 Petrus, Jozua, Genesis, Sefanja, Rechters, Deuteronomium, Lucas en Handelingen.
Enkele uitnodigende dagthema's van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld: Beterschap!, Er komt vrede, Uitzien naar gerechtigheid, Wijsheid boven alles, Wees een medemens, Goed luisteren gaat niet vanzelf, Happy end, Sterke vrouw, Hart en ziel, Open poorten, Vader en zoon, God zorgt.
Elke maand werden de gebruikers van het Bijbelleesrooster ook uitgenodigd om eens een uitstapje naar de NBG-website debijbel.nl te maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar Adam & Eva in de Tuin van Eden, of lees hoe getallen een belangrijke rol spelen in bijbelverhalen.

Nederlands Bijbelgenootschap
Met het uitgeven van dit Bijbelleesrooster wil het NBG het bijbellezen toegankelijker maken. Het rooster kan worden gebruikt als handvat om de Bijbel te lezen, om geïnspireerd te worden, waarbij de bijbelteksten je helpen om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren.
Zo'n bijbelleesrooster zet je elke dag even stil; biedt dan een rustpunt in de hectiek van alledag.
Achterin het boekje wordt informatie gegeven over wat er op debijbel.nl allemaal is te ontdekken over de wereld van de Bijbel.

debijbel.nl
Het is de missie van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap om de Bijbel dicht bij mensen te brengen.
Het Bijbelleesrooster verwijst daarom ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je onder andere De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen, filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Kijk maar eens op: debijbel.nl

Geen opmerkingen: