zondag 27 januari 2019

Afscheid van dominee Jaap Overeem in Stiens

Zaterdag 26 januari 2019
Stempelpost Enter van de Step-elfstedentocht in De Hege StinsAfscheid op de step
Na ongeveer negen jaar onze predikant te zijn geweest in de Protestantse Gemeente van Stiens heeft dominee Jaap Overeem het besluit genomen afscheid te nemen van onze kerkelijke gemeente, om als volgende stap in zijn loopbaan geestelijk verzorger te worden van Talant.
Ter gelegenheid daarvan zijn we als gemeenteleden vanavond bijeen in De Hege Stins om dat afscheid luister bij te zetten.
Aan het begin van de avond verzamelen alle genodigden zich in de ontvangsthal van De Hege Stins. Even later komt ook dominee Jaap Overeem met zijn gezin De Hege Stins binnen over de rode loper.
Dan wordt het startpunt van de Fiets Elfstedentocht ingericht in de ontvangsthal, want dominee Overeem is inmiddels enkele malen deelnemer geweest van de officiële Friese Fiets Elfstedentocht. Hij krijgt een stempelkaart, moet zich omkleden in fietskledij, en krijgt een grote step toegewezen, waarmee hij vanavond de Step-elfstedentocht zal moeten rijden in De Hege Stins, van stempelpost naar stempelpost.

Van stempelpost naar stempelpost door je loopbaan
Het publiek zit in de buitenring van de grote kerkzaal van De Hege Stins, en in het middendeel zijn drie stempelposten ingericht, waarlangs dominee Overeem tussen twee stempelposten elke keer drie rondjes moet steppen, onderweg door de gemeenteleden in de buitenring aangemoedigd met een 'wave'. Bij elke stop kan hij dan zijn fietskaart af laten stempelen bij de volgende stempelpost.
Elke stempelpost staat symbool voor een moment in zijn leven, van geboorte, via onder andere zijn voortgezet onderwijs, de theologiestudie, zijn kennismaking met Desirée, hun huwelijk, de eerste predikantsplaats, en de geboorte van hun dochter Emma en zoon Otto.
Bij elke stempelpost wordt een programma-onderdeel gepresenteerd. Zo genieten we van een humoristische sketch waarin Jaap kennismaakt met Desirée, moet het prille bruidspaar dansen op de dansvloer, krijgt hij zijn afscheidskado van de gemeente aangeboden door de kerkenraadsvoorzitter, wordt een monnikenlied gezongen door de leden van zijn spellenclub, en krijgt hij van twee van onze gemeente-organisten een schitterende performance aangeboden van hun knappe orgelspel, dat met veel enthousiasme door alle aanwezigen wordt ontvangen.

Impressies van negen jaar gemeentepredikant in Stiens
Tussendoor moet af en toe even worden gerust, wordt chocolademelk gedronken door de stepper, en wordt ook het publiek getrakteerd op koek & zopie van hapjes en drankjes.
Aan het eind van de avond arriveert de Elfsteden-step-dominee bij de stempelpost van Stiens, waar hij samen met zijn zijn echtgenote in augustus 2009 in een duobaan werd bevestigd tijdens hun gezamenlijke intrededienst in De Hege Stins. Bij deze stempelpost worden Durkje en ik uitgenodigd om onze presentatie te verzorgen, waarin we aan de hand van enkele tientallen foto's en enkele korte filmpjes middels enkele thema's laten zien wat wij in de afgelopen negen jaren met dominee Jaap Overeem binnen en buiten de kerk hebben beleefd, en wat hij voor ons persoonlijk heeft betekent. In deze presentatie schenken we aandacht aan de bevestiging & intrede, aan kerkelijke rituelen, een variëteit aan thema's van onze protestantse gemeente, aan de feesten van het kerkelijk jaar, aan zijn aandeel in ons pelgrimsbestaan, over Jaap zijn spelletjes- en muziekinteresse, en tenslotte over de verandering die in zijn leven en werken werd ingezet na zijn kennismakingsactiviteiten met Talant in Stiens.
Na het aanbieden van een spirituele reisgids voor de volgende etappe in zijn werkzame leven, moet Jaap zijn steptocht voltooien met een drierondeneindsprint naar de stempelpost Talant, dat voor vanavond de finish is, en daarmee de plek van doorstart in zijn carrière.

Rolwisseling
Heel waardevol aan het eind van de avond is ook de toespraak van dominee Endre Iszlai van onze Hongaarse zustergemeente in Debrecen, die Jaap met zijn videoboodschap toespreekt, en de hoop uitspreekt dat Jaap Overeem voortaan als medegemeentelid zijn verantwoordelijkheid als vrijwilliger in onze gemeente vorm en inhoud zal gaan geven, op de bijzondere wijze, waarop zij dat tijdens hun Hongaarse werkbezoek in maart 2018 hebben gezien bij de vele vrijwilligers die onze kerkelijke gemeente rijk is. Deze Hongaarse voorganger benadrukt zo het belang van de verantwoorde keuzes waarvoor Jaap zich in de komende tijd gesteld zal zien in zijn 'rite de passage' van predikant naar gemeentelid in onze Protestantse Gemeente van Stiens.
Aan het eind van de avond krijgt dominee Jaap Overeem de gelegenheid om het laatste woord te voeren, teneinde kort terug te blikken op zijn step-elfsteden-afscheidstocht, waarna ons allen door het organiserend comité nog enige tijd wordt gegund tot een informeel en gezellig samenzijn.

Geen opmerkingen: