zondag 18 november 2018

Verslag Lezingencyclus 2018: Wat beweegt de pelgrim?

Vrijdag 16 november 2018
Publicatie van de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur

Wat beweegt de pelgrim?
Ook in 2018 organiseerde de Werkgroep Geschiedenis & Cultuur van ons Nederlands Genootschap van Sint Jacob weer een cyclus van vijf lezingen, met dit jaar als centraal thema ‘Wat beweegt de pelgrim?’

  • Wat inspireert hem of haar? Het gaan naar een heilige plaats? Of naar een bijzonder persoon, een heremiet bijvoorbeeld, waarvan naam en faam van verre lokt? 
  • Is ‘t het avontuur tegemoet te gaan, naar vreemde landen, naar verre streken? 
  • Lokt de wildernis? 
  • Of is het de faam van kunst en cultuur: het zien van mooie steden; oude, roemrijke kloosters, grootse kathedralen? 
  • Misschien is het slechts de uitdaging, het sportieve gebeuren? 
  • Of het innen van persoonlijk belang: boetedoening, het verkrijgen van een aflaat, het oplossen van een conflict, of eenvoudigweg een zakelijk belang? 
  • Wellicht ook spelen meerdere motieven tegelijkertijd?

In een vijftal lezingen hebben gerenommeerde sprekers, ieder vanuit de eigen deskundigheid en met casuïstiek, de beweegredenen van de pelgrim nader belicht.
Via mijn blog van 2 april 2018 kan kennis worden genomen van (mijn verslagen van) de inhouden van alle vijf lezingen.

Verslag lezingencyclus voorjaar 2018
Elk jaar publiceert de organiserende Werkgroep Geschiedenis en Cultuur een boekje met daarin het verslag van de afgelopen lezingencyclus.
Vorige week kreeg ik deze publicatie van de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur overhandigd tijdens de Najaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in de Jacobijnerkerk van Leeuwarden.
Deze verslagenbundel is geschreven door Tieleke Huijbers en door mij, onder eindredactie van de werkgroepsleden Herman Holtmaat en Wolter van der Zweerde. De opmaak van de publicatie werd verzorgd door Johanna Nater.
De publicatie is voor enkele euro's te koop bij de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor wie de lezingen al dan niet bijwoonde, is deze mooie verslagenbundel een geschikte manier om (nog eens weer) kennis te nemen van de inhoud van de vijf lezingen over wat de pelgrim beweegt.

Geen opmerkingen: