woensdag 10 oktober 2018

Nijkleaster-bestuur vergadert in de Sint-Radboudkerk van Jorwert

Dinsdagavond 9 oktober 2018 
Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert na zonsondergangStil worden voordat we vergaderen
Bij zonsondergang vertrek ik vanuit Feinsum richting Jorwert, om daar vanavond onze bestuursvergadering van de Stifting Nijkleaster bij te wonen. De Sint-Radboudkerk van Jorwert steekt donker af tegen het laatste licht van de zon na zonsondergang. In deze bijzondere kloosterkerk van Nijkleaster beginnen we in het koor van de kerkzaal met een korte viering, waarbij we - in een kring gezeten - stil worden, uit de Bijbel lezen, bidden en samen zingend danken en bidden voor mens & wereld.

Naar een nieuw klooster in It Westerhûs
Er is heel veel om met elkaar te bespreken, dus het wordt een lange vergaderavond. We krijgen rapportages van bijgewoonde bijeenkomsten, van de groep Kleasterlingen en van de Kleasterried van Nijkleaster.
Dankbaar en verheugd zijn we met het schrijven van de Provinsje Fryslân inzake de aan Nijkleaster toegekende ontheffing voor de realisatie van ons nieuwe klooster - Nijkleaster - ter plekke van de monumentale boerderij It Westerhûs, waarmee we nu de volgende fase in kunnen gaan naar de realisatie van ons nieuwe protestantse klooster tussen Jorwert en Hilaard.
Vervolgens passeren allerlei bouwvoorbereidende zaken de revue, nemen we kennis van de landelijke, regionale en lokale voortgang op de organisatorische zaken in relatie tot de landelijke kerk en tot de omliggende kerkelijke gemeenten.

Fondsenwerving moet nog wel door
Fondsenwerving blijft een belangrijk agendapunt, want onze plannen kunnen we alleen realiseren als we in de komende maanden nog voldoende financiële middelen verkrijgen van grote gevers en van kerkelijke gemeenten veraf en dichtbij, die op enige wijze willen en gaan participeren in ons nieuwe klooster, in alle voorzieningen, in de kloostergemeenschap die hier zal ontstaan, en in alle mensen die zich nu al en in de toekomst verbonden voelen met het gedachtegoed van Nijkleaster, als plek van Stilte, Bezinning en Verbinding.
We zijn al een heel eind met de financiering van onze plannen, maar ook dat laatste derde deel van onze financieringsbehoefte moet nog wel worden toegezegd om van de plannen ook een klooster te maken. We zijn er dus nog niet, maar hopen en bidden dat het op afzienbare termijn toch goed zal komen. In Godsvertrouwen blijven we hard werken en zien we met belangstelling uit naar wat ons wordt gegund.

Geen opmerkingen: