donderdag 4 oktober 2018

Jelke 25 jaar predikant

Woensdag 3 oktober 2018
Feest-speech van ds. Jelke de Jong in De Acker te PijnackerMet de bus naar De Acker
Op 3 oktober 1993 waren we als familie aanwezig in de Hervormde kerk in het Brabantse Waspik bij de feestelijke intrededienst van Durkjes broer en mijn zwager Jelke, waar hij die dag werd bevestigd tot predikant van de Nederlandse Hervormde gemeente van Waspik. Na deze gemeente enkele jaren gediend te hebben, verhuisde het jonge gezin De Jong naar Waddinxveen, waar wij als familie wederom aanwezig waren bij zijn bevestiging en intrede.
En vandaag zijn we met een bus vol familie vanuit Fryslân afgereisd naar Pijnacker, waar de kerkenraad van zijn huidige gemeente Jelke - als verrassing, dus voor hem geheel onverwacht - vandaag een feestelijke jubileumviering aanbiedt, waar een grote groep genodigden van familie, kerkelijke gemeentes, goede vrienden, collega's en studiegenoten bij is uitgenodigd.
Om twaalf uur worden we eerst als familie in kleine kring ontvangen, en een kwartier later arriveren Jelke & Aagje met paard en koets bij de kerk, De Acker, waar de jubilerende voorganger tot zijn verrassing door een haag van geheel niet verwachte gasten zijn kerkgebouw betreedt.

Feestgroeten uit Kenia
Nadat iedereen heeft genoten van welkom met koffie, worden we genodigd om met zijn allen rond Jelke & Aagje en hun kinderen plaats te nemen, om gezamenlijk een filmgroet te bekijken van zoon Peter en zijn gezin, die in het Keniaanse Nairobi wonen.
Deze mooie gezinsfilm is voor Jelke ook al weer zo'n verrassing, en als de film afsluit met de aftiteling dat er nog een verrassing volgt, wordt het stil in de zaal en verschijnt achter in de zaal zoon Peter, die vanuit Kenia naar Nederland is gevlogen om zijn jubilerende vader en ook de anderen te verrassen. Dat dit één van de meest ontroerende momenten van de dag is, hoeft geen nadere uitleg, denk ik.

Gastvrije gemeente De Acker
We worden door de organiserende gemeenteleden allen hartelijk uitgenodigd om mee te gaan naar De Graanschuur, waar een buitengewoon smakelijk buffet is opgediend, gemaakt door een groep gemeenteleden van Jelke zijn gemeente, dat wordt geopend met een smakelijke Afghaanse soep, gemaakt door een Afghaans gemeentelid. Aagje neemt tijdens de maaltijd de gelegenheid te baat om haar echtgenoot waarderend toe te spreken, en wij maken genietend van al dat lekkers, kennis met de grote gastvrijheid die deze kerkelijke gemeente aan ons schenkt.

Komen en gaan met God
Na de lunch gaan we naar de grote kerkzaal, waar ondertussen al veel andere gasten van dichtbij en veraf zijn gearriveerd, die zijn gekomen om Jelke en zijn familie en de kerkelijke wijkgemeente van harte te feliciteren met deze gedenkwaardige dag. Op gezette tijden wordt de aandacht gevraagd voor samenzang en feestelijke speeches, waaronder ook de toespraak van de jubilaris. Er worden kado's aangeboden, leuke anekdotes verteld en foto's van de afgelopen jaren geshowd op het beamerscherm. Tussen die bedrijven door is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om kennis met elkaar te maken of elkaar soms na vele jaren weer eens te spreken. Kortom een gezellig samenzijn met een feestelijke rand.
Aan het eind van de middag worden de gasten bedankt voor hun aanwezigheid, en wordt afscheid van elkaar genomen.
Het is een grote zegen dat we Jelke zijn dienstjubileum in zo'n mooie bijeenkomst mogen vieren, en het moet ook zeker gezegd dat de organisatie, de gastvrijheid en de perfecte verzorging van de grote groep gemeenteleden die deze jubileumdag verzorgde en uitvoerde alle lof en hulde verdient! Alles in ogenschouw nemend is zo'n dag van terugblikken, vieren en danken één groot feest.

Uitbundig wordt als slotlied samen ten afscheid gezongen:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Geen opmerkingen: