zondag 30 september 2018

NBG-Rayonontmoeting Westerkwartier 2018 in Kornhorn

Woensdag 26 september 2018
Mark Koelewijn presenteert werkmateriaal voor de Bijbelzondag van 2018

Westerkwartier in De Schakel van Kornhorn

Als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bezoek ik elk jaar één van de Rayonontmoetingen van NBG-vrijwilligers in de NBG-regio Noord en Oost (bij toerbeurt in Fryslân, Drenthe, Groningen en de Noordoostpolder).
In de maanden september en oktober 2018 worden in NBG-regio Noord en Oost 16 van dergelijke Rayonontmoetingen georganiseerd.
Vanavond woon ik de jaarlijkse Rayonontmoeting bij van het rayon Westerkwartier, in De Schakel, in de zaal achter de Christelijke Gereformeerde kerk van het Groningse Kornhorn. Ongeveer twintig NBG-vrijwilligers zijn vanavond naar deze bijeenkomst gekomen om zich te laten inspireren voor het komende bijbelseizoen van het NBG.

Vertel eens over Bartimeüs
De avond staat onder leiding van Mark Koelewijn, de NBG-regiocoördinator voor Regio Noord en Oost.
De avond wordt door de regionale teamcoach Corry geopend met gebed en met het voorlezen van een bijbelgedeelte over Jezus' genezing van de blinde Bartimeüs. Deze bijbeltekst zal tijdens de komende Bijbelzondag centraal staan.
Daarop deelt Mark kaartjes uit, waarop per kaartje iemand wordt genoemd, die iets vindt van de wonderbaarlijke genezing van deze blinde man, bijvoorbeeld: een oogarts of Bartimeüs' vader. We denken na wat wij in die rol zouden vertellen over deze bijzondere gebeurtenis, en daarna vertellen enkelen hun verhaal, waarna de anderen in de zaal raden wie hier aan het woord is. We doen deze oefening om zelf en met elkaar eens te ervaren wat je zoal met een bijbeltekst kunt doen.

Bijbelwerk in binnen- en buitenland
Daarna vertelt Mark aan de hand van enkele foto's en filmpjes op het beamerscherm over het bijbelwerk dat door het NBG met de ingekomen gelden het afgelopen jaar mogelijk is geweest, onder andere buitenlands bijbelwerk, zoals bijvoorbeeld de verspreiding van (1 miljoen) Bijbels in Cuba, over de - ook in het Westerkwartier - georganiseerde fietstochten met verhalen uit de Samenleesbijbel, over de Bijbelquiz en de Bijbelzondag 2017, over de kado-actie met de Adventskalender van 2017, en over de groei van het aantal abonnees van de kindernevendienstmethode 'Bijbel Basics'.

Bijbelzondag 28 oktober 2018: Met andere ogen
Daarna wordt gepresenteerd wat de plannen zijn voor de aanstaande Bijbelzondag, met als thema: 'Met andere ogen'. De collectes van deze Bijbelzondag zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Kenia een eigen Bijbel krijgen.
Vanavond wordt daarover een informatiepakket uitgereikt, en vertelt Mark over allerlei elementen voor, tijdens en na deze Bijbelzondag, waaronder: de beschikbare preekschets voor predikanten, met ideeën voor de kerkdienst, en verder het kindermateriaal, de kerkcollecte-informatie, de poster, en de kerkbankenkaart. Ook wordt ingezet op de deelname van scholen, want ook zij kunnen meesparen voor het bijbelwerk in Kenia. Het NBG verzorgt daartoe graag voorafgaand gastlessen op scholen die hieraan meewerken.

Bijbelwerk = goed werk
Er komt nog veel meer ter tafel, zoals de uitgaven van de NBG-uitgeverij, zoals het boek 'Dwalen door verhalen', over het rondwandelproject 'Op groene voet', over de goedkope weggeef-editie van de 'Bijbel in Gewone Taal', over de komende nieuwe NBG-presentatieset, over de gratis Bijbel-app.
Conclusie na zo'n Rayonontmoeting in de regio is dan ook dat er in de afgelopen periode weer heel veel goeds aan bijbelwerk is gedaan, en dat we toch ook vanavond weer onder ogen zien dat er ook in de komende periode weer heel veel goed vrijwilligerswerk kan worden verzet om de Bijbel en het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap positief onder de aandacht te brengen.

Afscheid met dank & Welkom met élan
Mark en Corry
Grote dank is wat deze NBG-vrijwilligers dubbel en dwars verdienen, want dit zijn de mensen met hart voor de zaak, die hard werken aan alle bijbelwerk in de regio, om al dat zo gewenste bijbelwerk in binnen- en buitenland met zijn allen mogelijk te maken. En als we vanavond dan afscheid gaan nemen van teamcoach Corry, past het ook helemaal dat Mark waarderende woorden uitspreekt aan Corry, die zich meer dan tien jaar met hart en ziel heeft ingezet voor het vele en goede bijbelwerk in het Groninger Westerkwartier.
Gerda & Paula
En direct daarna krijgen de nieuwe teamcoaches Gerda en Paula het podium, om zichzelf voor te stellen als de nieuwe teamcoaches voor de hier aanwezige vrijwilligers. Vol enthousiasme pakken ze hun nieuwe rol aan, door direct de verbinding te leggen tussen het programma-aanbod van Mark, en de activiteiten die deze en alle andere rayon-vrijwilligers in het komende bijbelwerkseizoen met elkaar gaan ontplooien.
Mark sluit deze boeiende vrijwilligersavond af met gebed, en dan is er nog gelegenheid om het geëxposeerde NBG-werkmateriaal te bekijken en mee te nemen naar huis. We nemen afscheid van elkaar en gaan ieder weer terug naar de eigen woonplaats in de regio, in het rayon waar ook in het komende werkseizoen het bijbelwerk van het NBG weer volop verder zal gaan.

Geen opmerkingen: