zondag 30 september 2018

Afscheid van Paul van Amsterdam van NHL Stenden Hogeschool

Donderdag 27 september 2018 
Afscheidsspeech van Paul van AmsterdamTwaalf jaar inzet

Vandaag is het een bijzondere dag voor Paul van Amsterdam, onze collega van NHL Stenden Hogeschool, die in de afgelopen twaalf jaar veel en goed werk heeft verzet binnen Stenden Hogeschool en sinds kort ook nog bij de Opleiding tot leraar Basisonderwijs binnen de gefuseerde NHL Stenden Hogeschool.
Aan het eind van de middag komen we met veel collega's, studenten en oud-collega's bijeen in het café van NHL Stenden Hogeschool, om daar op passende wijze afscheid te nemen van Paul.
Het eerste woord is aan Paul zelf, die kort enkele van zijn werkzaamheden van de afgelopen jaren resumeert, en ook nader in gaat op de nieuwe weg die de Opleiding tot leraar Basisonderwijs in de recente fusie is ingeslagen, om vanuit het verleden in het heden deze opleiding naar de toekomst op eigentijdse leest te schoeien.

Dank zij Paul
Daarna krijgt Klaas-Wybo van der Hoek het woord, die als lid van het College van Bestuur met enkele anekdotes vertelt over diverse ins en out omtrent Paul, uit de afgelopen twaalf jaar.
Laatste spreekster is Jantine Kuipers, die als huidige Academiedirecteur Paul met lovende woorden toespreekt over zijn voortvarende aanpak, van wat er allemaal binnen onze hogeschool en binnen haar opleiding moest worden gedaan in de voorbije jaren.
Al deze prijzende woorden sluiten we af met het zingen van een feestelijk lied, onder gitaarbegeleiding. Over de grote emmer met rode rozen heen, zingen we uit volle borst: "Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen rozen aan deze man".
We zijn dankbaar dat we samen met Paul en zijn ook aanwezige familieleden dit pensioen-afscheid zo feestelijk kunnen vieren.

Geen opmerkingen: