vrijdag 31 augustus 2018

Start vergaderseizoen Nijkleaster in Jorwert

Maandag 27 augustus 2018 
In het koor van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in JorwertStiltemoment

Ook voor ons stichtingsbestuur van Nijkleaster zit het zomerreces er weer op. Het kloosterseizoen wordt weer opgestart, en wij doen dat vanavond onder andere met een eerste bestuursvergadering van dit seizoen.
Maar de zakelijke bijeenkomst wordt door de voorzitter pas geopend nadat we met zijn allen eerst bijeen zijn gekomen in het koor van de kloosterkerk van de Stifting Nijkleaster, in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Daar worden we stil, om de overgang vanuit de hectiek van deze werkdag met een meditatief stiltemoment te markeren. Daarom worden we stil, luisteren we naar een schriftlezing uit het Nieuwe Testament, zingen we in wisselzang en krijgen we van Nijkleaster-voorganger Hinne Wagenaar de zegen mee voor de erop volgende bestuursvergadering.

Geen opmerkingen: