zondag 8 juli 2018

Première Conference of the Birds in de Groene Ster

Zaterdagavond 7 juli 2018 
Componist-slagwerker Sytze Pruiksma in het hooggeplaatste vogelnest


Net stinne, derhinne!

Toen we hoorden dat Esther op bugel meespeelt in het orkest van de grote dans- en muziekproductie 'Conference of the Birds', hoefden we niet lang meer na te denken, en heeft Pieter voor ons drieën direct toegangskaarten voor de première van vanavond besteld, dus vanavond om half negen staan we in een lange file om met zo'n 2.200 andere natuur- en cultuurliefhebbers deze voorstelling in de Groene Ster nabij Leeuwarden bij te wonen.
Ongeveer honderd professionals en amateur-artiesten zorgen er met hun voorstelling voor dat we vanavond een bijzondere avond meemaken, over natuur en vogels, met veel spel, dans en muziek.
Rondom de tribunes zijn containers vol snoeihout gevlochten, dus evenals de slagwerker Sytze Pruiksma zitten ook wij met zijn allen op deze prachtige zomeravond in de openlucht in bijpassende stijl en geborgen in een heel groot vogelnest.

De samenspraak van de vogels
De Conference of the Birds is een episch zomeravond-evenement in het Leeuwarder natuurgebied de Groene Ster. We genieten van een programma vol muziek, toneel en dans, kunstig versmolten in een betoverende voorstelling midden in de natuur tussen een water- en een bospartij. Dát is Conference of the Birds; één van de meest in het oog springende zomerevenementen van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa.
Componist-muzikant Sytze Pruiksma en trompettist Eric Vloeimans worden in Conference of the Birds ondersteund door muzikanten van tientallen Friese korpsen en van twintig dansers en acteurs van het Noord Nederlands Toneel en van Club Guy & Roni. De regie ligt in handen van Guy Weizman. Falk Richter schreef de tekst: een bewerking van het epische Perzische gedicht De Samenspraak van de vogels. En zo ontstaat er een bijzondere, interdisciplinaire locatievoorstelling over de (onverantwoorde) manier waarop de mens destructief met de natuur omgaat, ingezoomd op de westerse variant van de in het oosten uitstervende panda: de Grutto, de koning van de weide, ús Kening fan'e Greide.

Insecten en vogels óver de voorstelling
Aan beide zijden van het grote podium zitten de korpsleden, die allen met gebruik van 'oortjes' en goed op hun dirigent lettend de muziek van slagwerker en trompettist dienstbaar moeten ondersteunen, zodat zij als gevolg daarvan zelf eigenlijk niets meekrijgen van de mooie compositie van instrumentaria, waar het publiek zo volop van kan genieten.
Glansrollen zijn er voor de klassiek-slagwerker Sytze Pruiksma en voor de trompettist Eric Vloeimans, die samen als het ware de sterren van de hemel spelen.
Voor wie goed op de lucht let tijdens het licht en in het daarop volgende schemer lijkt het alsof de overvliegende vogels en de in het toneellicht oplichtende zwermen insecten de boodschap van deze voorstelling over uitgestorven insecten en uitstervende vogels weerleggen, maar wie weet dat de boodschap van vanavond een wel heel dringende en ware boodschap is, mag deze vogels en deze insecten boven ons nog zien als dat sprankje hoop, dat er zeker nog wel iets te redden valt.

Er is een vogel-wereld te winnen
En ook heel bijzonder is de wijze waarop de dansers en danseressen van vanavond met hun performance op buitengewoon boeiende wijze alle bewegingen van de rijkdom van de faunawereld aan vogels uitbeelden. Het trippelen, het fladderen, het baltsen, het vliegen en vooral ook die kleine en supersnelle bewegingen van ook de kleintjes onder de vogels worden onmiskenbaar en knap gevisualiseerd.
Het moge duidelijk zijn dat de boodschap van vanavond klip en klaar is: als wij zo destructief met onze natuur in het algemeen en met onze vogelwereld in het bijzonder om blijven gaan, rest ons over tientallen jaren alleen nog de filmbeelden en de knappe dansbewegingen en imiterende muziekklanken van superknappe artiesten, om dan tenminste nog enige indruk te krijgen van hoe & wat ooit onze vogels waren......

Conference of the Birds: net stinne, der hinne!

Geen opmerkingen: