zondag 15 juli 2018

Pelgrims van Santiago aan het Wad op bezoek bij Refugio Ultreia Feinsum

Zondag 15 juli 2018 
Twintig pelgrims over het Jabikspaad van Leeuwarden naar Onze Lieve Vrouwenparochie


Camino-estafette door heel Nederland en Fryslân
In 2018 organiseert ons Nederlands Genootschap van Sint Jacob samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân een camino-estafette door heel Nederland, de zogenoemde 'Camino der Lage Landen'. Het idee hiervoor ontstond in Fryslân, geïnspireerd door het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is.  
Het Friese Sint-Jacobiparochie is voor menig pelgrim in Nederland het beginpunt van diens pelgrimage naar Santiago de Compostela, maar tijdens deze camino-estafette door alle zestien regio's van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zal dit noord-Friese pelgrimsoord fungeren als eindpunt van de pelgrimage.  
De dagtochten vinden plaats in de periode van februari tot en met juli 2018. Tijdens de camino-estafette wordt er vanuit het zuiden van het land wandelend via drie routes naar het noordelijke 'Sant-iago' gepelgrimeerd, via de volgende trajecten:
  • Route West (door de regio's Zuid-West Nederland, Den Haag, Bollenstreek/Rijnland, Amsterdam, Noord-Holland benoorden 't IJ en Fryslân)
  • Route Midden (door de regio's Breda/Tilburg, Rotterdam, Utrecht-Zuid/Rivierengebied, Midden Nederland, Oost Nederland en Fryslân);
  • Route Oost (door de regio's Limburg, Zuid-Oost Brabant, Den Bosch, Arnhem/Nijmegen, Oost-Nederland, Groningen/ Drenthe en Fryslân.

Rinse van Gans met de bourdon
De bourdon gaat door Fryslân
Basis voor de achtereenvolgens te lopen dag-routes vormen de beschrijvingen uit de twee boekjes 'Jacobswegen in Nederland'. De organisatie van de trajecten is in handen van de regio's van ons Genootschap. 
Deze camino-estafette is op 3 februari 2018 van start gegaan in de meest zuidelijk gelegen regio's van de routes. Maandelijks wordt het stokje - de bourdon - doorgegeven aan de volgende regio. In juli 2018 is nu de laatste regio (Fryslân) aan de beurt. 
De bedoeling is dat de drie routes elkaar bij aankomst op 25 juli 2018 in Sint-Jacobiparochie - Santiago aan het Wad - ontmoeten. Dan en daar wordt ook in groten getale door alle pelgrims samen het Pelgrimsfestival gevierd.

Pelgrimeren van Leeuwarden naar Onze Lieve Vrouwenparochie
Vandaag staat van deze Camino-estafette de route van Leeuwarden naar Onze Lieve Vrouwenparochie op het programma. Onder begeleiding van de gids en bourdon-drager Rinse van Gans loopt deze groep over het Jabikspaad richting Feinsum, nadat zij vanmorgen al een rondleiding door Leeuwarden heeft gehad.
Enkele weken geleden hebben de organisatoren met Durkje en mij afgesproken dat deze groep pelgrims vanmiddag in onze Refugio Ultreia Feinsum wordt ontvangen voor een rustpauze, om iets te eten en te drinken, om daarna gevoed en gelaafd vol goede moed de laatste kilometers af te leggen vanuit Feinsum - via Oude Leie - naar 'Froubuorren'.
Rinse belt vanmiddag ongeveer een uur van tevoren vanuit Britsum dat hij met zijn groep van 20 pelgrims om ongeveer 15.00 uur in onze refugio zal arriveren. En inderdaad, een uur later komt de pelgrimsstoet over het Jabikspaad - de Hege Hearewei - in de richting van onze rustplaats (refugio) voor pelgrims.
Nadat Durkje en ik alle pelgrims welkom hebben geheten, maken we bij de refugio eerst een groepsfoto.

Ook een refugio-stempel in de pelgrimspaspoorten 
Daarna gaan we met zijn allen naar binnen, waar de pelgrims een koele zitplaats vinden om er te rusten, en te genieten van wat hen wordt aangeboden. De pelgrims nemen ook de gelegenheid te baat om onze refugio te bezichtigen, waarin een kleine presentatie is ingericht over onze eigen pelgrimstochten. En natuurlijk krijgen alle gasten ook een welverdiend pelgrimsstempel van Refugio Ultreia Feinsum in hun stempelkaart, als bewijs dat zij op deze warme zomerdag (27 graden Celsius) de kilometers en de graden Celsius hebben getrotseerd op het Jabikspaad over de Friese 'meseta'.

De laatste warme loodjes
Na een aangenaam verpozen met genoeglijke gesprekken over elkaars wandel- en pelgrimservaringen neemt groepsleider Rinse de bourdon weer in de hand, en is het moment gekomen dat de pelgrimsgroep vanuit de refugio het Jabikspaad weer op gaat, de Hege Hearewei op, Feinsum verlatend via de Feinsumer Brêge over de Feinsumer Feart. 
Nog enkele kilometers en dan is ook deze etappe volbracht. Daarna zal de grote stoet pelgrims op 25 juli 2018 vanuit drie kanten haar laatste etappe volbrengen naar het Fries-Bildtse pelgrimsoord Sint-Jacobiparochie, ofwel: Santiago aan het Wad!


Vanuit de refugio moedig voorwaarts het Jabikspaad weer op; vertrek uit Feinsum

Geen opmerkingen: