zondag 24 juni 2018

Slaap

Zondag 24 juni 2018
Richtingwijzer naar de workshops van de Thomasviering
Kindernevendienstleiding
De ochtendkerkdienst van vanmorgen in De Hege Stins van Stiens wordt georganiseerd door de leiding van de Kindernevendienst. Ze hebben samen met onze voorganger dominee Jaap Overeem gekozen voor de vorm van een zogenoemde Thomasviering.
Bij een Thomasviering begin je samen en eindig je samen, en ga je halverwege de dienst in groepen uit elkaar. De multifunctionaliteit van ons kerkgebouw en haar omgeving leent zich goed voor dergelijke vormen van vieren.
Het thema dat deze Thomasviering mee krijgt, is: Slaap.
De bijpassende bijbellezing is vanochtend uit Handelingen 20: 7-12, waarin Paulus zo lang preekt, tot laat in de avond, waarbij de ondertussen daarbij in slaap gevallen jongeman Eutychus uit het raam valt van de derde verdieping.

Thomasviering
Tijdens de dienst worden alle gemeenteleden uitgenodigd om voor enige tijd uiteen te gaan in workshops, binnen en buiten. De richtingwijzer in de ontvangsthal wijst de weg naar de deelsessies.
Wie een zangworkshop wil volgen, blijft in de kerkzaal. Buiten kun je gaan stoepkrijten of een Emmaüswandeling met elkaar maken, onderweg met elkaar in gesprek over een discussievraag. Binnen, in de bijzalen van ons kerkgebouw kun je creatief aan de slag met een kussensloop, aan een valtraining deelnemen, of naar een toespraak van dominee Jaap luisteren over enkele vroegchristelijke denkers.

Petrus versus Paulus, en outsider Jacobus
In de workshop over enkele van de Bijbel bekend zijnde vroegchristelijke denkers maakt dominee Overeem eerst een vergelijk tussen de apostelen Petrus en Paulus. Hij vertelt waar Petrus en Paulus het (deels) wel met elkaar over eens zijn, maar we horen dat er toch ook wel degelijk aanmerkelijke verschillen zijn geweest in het denken en handelen van Petrus en Paulus. Dat die twee bij tijd en wijle een enigszins moeizame relatie onderling hebben gehad, blijkt uit een geschrift van Petrus.
Mooi ook is de toelichting op wie de lang ondergewaardeerde apostel Jacobus is. Pelgrims spreekt zo'n 'eerherstel' van 'Jacobus als relatieve outsider' wel aan. Het bijbelboek Jacobus is een zeer oud geschrift, ouder nog dan de evangeliën, en geeft ons uit de kring van intimi van Jezus een aantal wijze levenslessen, bijvoorbeeld: Luister vooral goed, en wees zuinig in je spreken, wees nederig, zoek je eigen - bescheiden - plaats in de gemeente, en toon je in je goede daden als een onberispelijk Christen.

Denkend vanuit Hemelvaart
Helemaal leeglopen op alles wat dominee Jaap Overeem in de hem toegemeten tijd allemaal nog wil vertellen, gaat hem tijdens deze presentatie niet lukken, dus van de hele uiteenzetting over Johannes kunnen we alleen schriftelijk kennis nemen, maar voor de brief aan de Hebreeën is nog wel tijd, dus ook voor dat toch wel wat ondergewaardeerde bijbelboek wordt door dominee Jaap een pleidooi gehouden aan de hand van enkele ins en outs omtrent deze brief (of preek). Theologisch is de winst van dit bijbelboek gelegen in de nadruk die het legt op jou als mens, op je hart, op je geweten en op je belijden.

Laten we vandaag vrolijk zijn
Als we allen weer terug zijn in de kerkzaal en in het kort hebben gedeeld wat er zoal in de deelsessies is gedaan, is het moment aangebroken voor het dankgebed. We danken in twee delen; eerst voor het goede van en in onze gemeente, en daarna voor het goede van en in onze wereld, waarbij we tussen beide dankzeggingen samen opgewekt het Latijnse lied 'Gaudeamus hodie', zingen, ofwel: Laten we vandaag vrolijk zijn.
Het slotlied past daar visueel ook heel goed bij, want wie goed kijkt in het notenschrift op het beamerscherm, ziet al snel de acht 'smiley's'.

   😊

Geen opmerkingen: