zaterdag 3 februari 2018

O Diário de um Mago

Zaterdag 3 februari 2018 
De prachtige cover van deze roman van Paulo Coelho

Dagboek van een magiër
Zijn roman 'De pelgrimstocht naar Santiago' is het verhaal van de Braziliaanse auteur Paulo Coelho's reis langs de legendarische pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, op zoek naar oude wijsheid. Het was een tocht die zijn leven voorgoed veranderde en hem bracht naar een uitzonderlijk schrijverschap.
De thema's, ideeën en de filosofie die hij behandelt, raken veelal de lezers, die hun eigen weg zoeken en die op zoek zijn naar een nieuwe manier om de wereld te begrijpen.
Na zijn eigen pelgrimstocht realiseerde Coelho zich dat alles veel simpeler ligt dan aanvankelijk gedacht. In 'De pelgrimstocht naar Santiago' wijst hij ons de weg naar de kennis en wijsheid, die wij allen in ons dragen.

Schitterende vormgeving
Ik las de vertaling naar het Nederlands van Harrie Lemmens, in de versie die gebonden is in een prachtige cover, met daarop een kleurrijke compositie van allerhande pelgrimsfiguren zoals: de kathedraal van Santiago de Compostela, het rode zwaardkruis, en de verschillende afbeeldingen van de Jacobsschelp.
De binnenzijde van deze boekuitgave toont gestileerd de route van de Camino Franchés, zoals Durkje en ik die tijdens onze eerste pelgrimage hebben bewandeld.
De roman kreeg als ondertitel: 'Dagboek van een magiër', wat de vertaling is van de oorspronkelijk Portugese titel van dit boek, namelijk: 'O Diário de um Mago'. Engelstalig is de roman uitgegeven met als titel: 'The Pilgrimage'. Eerder verscheen deze roman in het Nederlandstalige gebied ook al met de passende titel: 'De weg naar het zwaard'.

Het zwaard van de Traditie
In dit boek beschrijft hij de pelgrimstocht van een Braziliaan op weg naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. De pelgrim is aanhanger van de zogenoemde 'Traditie', wat je zou kunnen beschouwen als een een mix van Christendom met New Age-achtige opvattingen en rituelen. Tijdens de lange voettocht wordt de Braziliaan begeleid door een Italiaan, die zich Petrus noemt, en die al 'verder doorontwikkeld' en 'hoger in rangorde' is in de 'Traditie'.
De bedevaart van deze twee pelgrims is niet alleen gericht op zelfontdekking, maar ook op het verwerven van allerlei vaardigheden en inzichten om dichter bij de kern van het leven, bij de agapè, dus bij de echte liefde te komen. Daartoe moet de pelgrim onderweg regelmatig bepaalde voorgeschreven oefeningen doen, en ook nog een aantal niet ongevaarlijke activiteiten volbrengen. Het voltooien van een dergelijke pelgrimstocht wordt dan uiteindelijk bekroond met het verwerven van een zwaard, dat de Braziliaanse pelgrim overigens pas krijgt vanaf het moment waarop hij zeker weet wat hij met dat verworven zwaard gaat doen. Het verhaal geeft de lezer een aaneenschakeling van avonturen en bijbehorende beschouwingen.

De Camino Franchés staat afgebeeld op de binnenzijde van de cover

Paulo Coelho:
 • Het is geen eenvoudige opgave een God te zoeken, die zich nooit vertoont.
 • Geestdrift is het die ons met de Heilige Geest verbindt.
 • De mens wordt mens door te besluiten zijn bestemming te verwezenlijken.
 • In feite is deze weg mij aan het veranderen.
 • Ik loop mijn toekomst tegemoet.
 • De voettocht over de Weg naar Santiago zou mij helpen mezelf te vinden.
 • De weg der kennis is een weg, die openligt voor iedereen.
 • Een bedevaart is altijd een van de meest objectieve manieren geweest om tot inzicht te komen.
 • Het werk dat ik heb laten liggen, telt niet meer, en het werk dat ik hierna zal aanpakken, zal er beter op worden.
 • Als je naar een doel reist, is het heel belangrijk te letten op de weg. De weg leert je steeds de beste manier om er komen, en hij verrijkt je terwijl je hem aflegt.
 • Als je de manier waarop je routinezaken doet verandert, sta je toe dat er een nieuw mens in je groeit.
 • Net als de schelp is de pelgrim op de Jacobsroute slechts het omhulsel. Wanneer dat omhulsel breekt, verschijnt het leven, en dat leven is agapè.
 • Het grote kenmerk van de Jakobsroute is juist de eenvoud, dat de Weg naar Santiago door iedereen gelopen kan worden, en dat alleen zo'n weg naar God kan leiden.
 • Als iemand niet in Hem gelooft, houdt Hij niet op te bestaan, en tegelijk heeft degene die niet gelooft het niet fout.
 • Waar je Gods gezicht wilt zien, daar zul je het zien. En als je het niet wilt zien, is het ook goed, mits je maar het goede doet.
 • Getuigenis van Hem af te leggen op de primitiefste en wijste manier: door liefde.
 • God is in alles om ons heen, je moet hem voelen, ervaren.
 • Deze tocht, die eerst een kwelling was, omdat jij alleen maar wilde aankomen, begint nu te veranderen in een genot, het genot van het zoeken en het avontuur. Daarmee voed je een heel belangrijk iets, namelijk je dromen. Je mag nooit ophouden met dromen. De droom is het voedsel van de ziel. Je moet doorgaan met dromen, anders sterft je ziel en dringt agapè er niet in door.
 • De goede strijd is van de slagvelden overgeplaatst naar ons eigen innerlijk.
 • Van de mensen die ik ken, hebben degenen die het meest actief zijn, altijd overal tijd voor.
 • Iedere dag zien we opnieuw wel steeds wat de beste weg is, maar we nemen toch altijd weer die waar we aan gewend zijn.
 • Als we geestelijke pijn omzetten in fysieke pijn, kunnen we merken hoeveel kwaad die ons kan berokkenen.
 • Het lukt ons alleen aardig voor onszelf te zijn op de weinige momenten dat strengheid geboden is.
 • Van alle manieren die de mens heeft uitgevonden om zichzelf pijn te doen, is de liefde de ergste.
 • Mensen zijn niets anders gewend dan dag in dag uit te lijden onder hun eigen hartstocht.
 • Het koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in kracht.
 • Jouw persoonlijke duivel heeft je op drie klassieke manieren verleid: eerst een dreiging. daarna een belofte, en tenslotte een aanval op je zwakke kant.
 • Christus liet niet toe dat de duivel de spelregels bepaalde, en zo overwon Hij hem,
 • Alles moet een persoonlijke uiting zijn van onze wil om de goede strijd te strijden,
 • Het gezicht van onze engel is altijd zichtbaar als we ons openstellen voor de wereld.
 • De duivel is aanwezig in ons werk en in onze omgang met geld. 
 • Als we in de ban raken van de macht van de duivel, bezit hij ons en houdt hij ons af van de goede strijd.
 • Mensen verlangen liever niet veel van het leven, omdat ze bang zijn te verliezen.
 • Praten is prima als je jezelf wilt overtuigen van je eigen gelijk.
 • Als jongeren zich niet laten beïnvloeden door de hypochrisie van de vorige generatie, zal de wereld er vast en zeker anders uit gaan zien.
 • De Weg naar Santiago was een weg voor gewone mensen.
 • Als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
 • Je weet wat je wilt, en als je maar lang genoeg volhoudt, kom je er ook, maar hoe lang het duurt, hangt af van Gods hulp.
 • Het is altijd goed iets rustigs te doen als je voor een belangrijke beslissing staat.
 • Niets duurt lang in dit leven.
 • Agapè is de totale liefde die Jezus voor de mensheid voelde.
 • Kluizenaars leven alleen maar om verteerd te worden door hun liefde.
 • Alles wat je mee naar huis neemt van de Weg naar Santiago, heeft alleen maar zin als het geraakt is door de liefde die verteert.
 • Als je bezig bent met de het strijden van de goede strijd, is verder niets meer van belang; dan telt alleen je geestdrift, die je opstuwt naar je doel. 
 • Wees niet wreed tegen jezelf. Wees aardig. Accepteer de lof die je verdient.
 • Er zijn bepaalde dingen in het leven, en dus ook op de Weg naar Santiago, die onafhankelijk van onze wil gebeuren.
 • Mensen worden bezeten wanneer ze de heerschappij over de krachten der aarde verliezen.
 • Een dreigement kan niets uitrichten als het niet wordt aanvaard.
 • De mens is het enige wezen in de natuur dat zich ervan bewust is dat het zal sterven. Toch probeert de mens, zwak als hij is, die grote zekerheid van de dood altijd te verdoezelen.
 • Je recht om te beslissen, wordt een pelgrim nooit ontzegd.
 • Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, heeft alleen maar zin als je het ook daadwerkelijk gebruikt in het echte leven.
 • Een leerling kan nooit de stappen van zijn gids nadoen. 
 • Onderwijzen is aantonen dat het kan. Leren is het mogelijk maken voor jezelf.
 • Als ik veranderingen accepteerde, werd ik een vruchtbare akker, en liet ik toe dat de creatieve fantasie zaad wierp in mij.
 • Dat is het moeilijkste ogenblik in je leven - als je de goede strijd ziet en je je niet in staat voelt om je leven te veranderen en ten strijde te trekken.
 • Een simpele beslissing kan gevolgen hebben voor de rest van je leven.
 • De enige manier om de juiste beslissing te nemen is weten wat de foute beslissing is. Je moet zonder angst of afwijzing vooraf de andere weg bekijken en dan kiezen.
 • De Weg naar Santiago mag alleen maar voortijdig worden afgebroken in geval van ziekte.
 • Wat voor nut heeft een zwaard als je niet weet waar je je vijand zult ontmoeten. Voordat de hand het zwaard hanteert, moet je de vijand opsporen en weten hoe je hem te lijf zal gaan. Het zwaard geeft de slag, maar de hand heeft al gewonnen of verloren voor die slag.
 • Onze vijand vertegenwoordigt steeds ons zwakke punt.
 • Oorlog voeren is geen zonde, maar een daad van liefde. De vijand brengt ons verder, maakt ons beter en sterker.
 • Van een nederlaag kun je altijd nog iets leren, maar als je vlucht, roep je alleen maar je vijand uit tot overwinnaar.
 • Om je vijand te verslaan moet je kracht halen uit wat je aan het doen bent.
 • Het leven leert ons altijd meer dan de Vreemde Weg naar Santiago. Alleen hebben wij niet veel vertrouwen in de lessen van het leven.
 • Iemand die niet kan luisteren, zal nooit de goede raad horen, die het leven ons voortdurend geeft. Alleen hij die luistert naar het geluid van dat moment, kan de juiste beslissing nemen.
 • De foute oplossing zal je de goede aanwijzen.
 • Mensen die zichzelf als wijs en verstandig beschouwen, zijn vaak besluiteloos wanneer ze moeten bevelen, en weerspannig als ze moeten gehoorzamen. Ze vinden het een schande om orders te geven en een belediging die te krijgen. Wees nooit zo.
 • Jouw eigen weg is slechts een van de vele die naar God leiden.
 • Het geheim is dat je alleen maar kunt leren als je onderwijst. Door gids te worden vond ik mijn eigen weg.
 • Wie zich roemt, roeme zich in de Heer.
 • De inspanning is gezond en onontbeerlijk, maar stelt zonder het resultaat niets voor.
 • Als je iets wilt, moet je een helder doel voor ogen hebben voor datgene wat je wilt.
 • Ik heb zoveel kilometers gelopen om dingen te ontdekken die ik allang wist, die wij allemaal weten, maar die zo moeilijk te aanvaarden zijn.
 • De meesten zien af van hun dromen, zodra die mogelijk worden. Ze weigeren de goede strijd te strijden omdat ze niet weten wat ze met hun geluk moeten doen, te zeer vastzitten aan de wereld en de materie.
 • Ik had geleerd dat ik mijn dromen zou verwezenlijken als ik eerst had ontdekt wat ik ermee wilde doen.
 • Er zal een dag komen dat de mens weer trots op zichzelf zal zijn, en dan zal heel de natuur het ontwaken loven van de god die in de mens lag te sluimeren.
 • Als ik mij net zo inspande als ik mij ingespannen had, zou ik misschien ooit begrijpen dat mensen altijd op het juiste tijdstip op de plaats komen waar ze verwacht worden.


Geen opmerkingen: