zondag 4 februari 2018

Groningen loopt (Centraal 5) Struinen over oeverwallen en dijken in een eeuwenoud cultuurlandschap

Zondag 4 februari 2018 
Bij de 13e eeuwse Hervormde kerk van LeegkerkGroningen Loopt
Van Sinterklaas kreeg ik op Pakjesavond van 5 december 2015 de wandelgids 'Langs dorpen rondom de stad Groningen'. Deze verzamelbundel bevat 7 wandelroutes, waarmee je Groningen in al zijn veelzijdigheid kunt ontdekken. Zo'n verzamelbundel biedt derhalve een goed vertrekpunt om te genieten van hetgeen deze provincie heeft te bieden.
De 7 routes variëren in lengte van 17 tot 30 kilometer. Helaas zijn de routes niet bewegwijzerd, maar met de routebeschrijving en de ingetekende route op de streekkaart kom je letterlijk en figuurlijk een heel eind. Voor wie meer informatie over de routes wenst, bestaat de mogelijkheid om de bijbehorende website te raadplegen.
Deze routes van 'Groningen loopt' zijn het resultaat van een samenwerkingsproject van de Vereniging Groninger Dorpen met dorpen en ondernemers.

Route Centraal 5: Struinen over oeverwallen en dijken in een eeuwenoud cultuurlandschap
Vandaag wandelen Durkje en ik 'Struinen over oeverwallen en dijken in een eeuwenoud cultuurlandschap', de vijfde Centraal-route van deze wandelgids, over een afstand van circa 17 kilometer.
Deze route voert door een open weidelandschap met wierden, middeleeuwse kerkjes, karakteristieke blokverkaveling, smalle kromme sloten, kanalen en oude landwegen over de oeverwallen van de voormalige rivier de Hunsinge.

Hoogkerk en Leegkerk
Om ongeveer elf uur vanmorgen parkeren we de auto in Hoogkerk, tegenover de ingang van de suikerfabriek van de Suikerunie. De toegangsweg naar de suikerfabriek wordt door een aantal veegauto's van de gemeente nat gespoten en geveegd, om het vanwege de af- en aanrijdende suikerbietenauto's vuil geworden wegdek weer schoon te maken.
Via de brug over het Hoendiep lopen we over de Kerkstraat het dorp uit, om na ongeveer anderhalve kilometer de Leegeweg op te gaan richting Leegkerk.
De temperatuur ligt iets boven het vriespunt en het is licht bewolkt, dus de prachtige helderblauwe lucht nodigt uit tot het maken van prachtige foto's bij dit mooie licht.
We passeren de 13e eeuwse Hervormde kerk van Leegkerk. gebouwd op een verhoging in het landschap, en omringd door een rij hoge bomen, die we later vandaag van grote afstand nog eens weer markant in het open weidegebied zien staan. Deze ongeveer 750 jaar oude kerk van de Stichting Oude Groninger Kerken is terecht een rijksmonument.

Slaperstil en Dorkwerd
Door een van gisteren nog heel licht besneeuwd open landschap lopen we over de Zijlvesterweg naar Slaperstil, dat met zijn lied 'Sloaperstil' zo mooi is bezongen door de Groninger troubadour, wijlen Ede Staal.
Bij het Aziatisch wegrestaurant van Slaperstil moeten we de Friesestraatweg oversteken, maar voordat we dat doen, proberen we nog een kop koffie te scoren in het restaurant, maar dat is helaas nog gesloten.
We vervolgens aan de overzijde van de drukke doorgaande verkeersweg de Zijlvesterweg, die over de oeverwallen langs de voormalige Hunsinge loopt, en die de oude verbindingsweg is langs verschillende huiswierden en dorpswierden (hier bijvoorbeeld Kleiwerd); verhogingen in het landschap, waarop onder andere huizen, borgen (hier bijvoorbeeld Gravenburg), kerken, buurtschappen en dorpjes werden gebouwd. In Dorkwerd passeren we de 17e eeuwse dorpskerk, die verderop boven de steilwanden van de deels afgegraven terp staat, met de pastorie ernaast.

In Dorkwerd passeren we de 17e eeuwse Hervormde kerk op de hoge wierde
Nieuwklap
Tussen Slaperstil en Dorkwerd was de blauwe lucht al veranderd in een grauwgrijze lucht, waar bij een straffe wind af en toe enige lichte sneeuw en hagel valt. We zijn er goed tegen gekleed, dus we wandelen rustig door naar het Van Starkenborghkanaal.
Langs het ook vandaag druk bevaren kanaal en via de Gaaikemadijk lopen we terug naar de Friesestraatweg. Daar gaan we rechtsaf richting Nieuwklap. Aan de overzijde van het Aduarderdiep proberen we ons koffiegeluk opnieuw, bij het café-wegrestaurant van Nieuwklap. Daar aangekomen, horen we van een jongeman die daar binnen voor het raam staat, dat deze horecagelegenheid is opgeheven, dus einde café, dus vandaag geen koffie, ook verderop tijdens onze wandeldag niet meer.
Er is ook geen geschikte plek om beschut te pauzeren, dus we wandelen de hele dag maar gewoon door, af en toe onderweg lopend een broodje etend, en regelmatig iets drinken. Dat hindert ook allemaal niet, want de afstand vandaag is toch maar zo'n 17 kilometer, dus best zonder te pauzeren te doen.
Ter hoogte van Nieuwklap steken we de Friesestraatweg weer over, om over het bouwterrein van de wegen- en bruggenbouw op het fietspad te komen waarover onze wandelroute van vandaag zijn weg vervolgt. Op deze plek wordt een nieuwe brug gebouwd over het Aduarderdiep, dus daarom moeten we iets omlopen om weet onze weg over de Aduarderdiepsterweg te kunnen vervolgen.

Nieuwbrug en Vierverlaten
Langs het Aduarderdiep lopen we eerst naar Nieuwbrug, waar we een lange rij woonarken passeren, om vervolgens door te lopen naar Vierverlaten. Ter hoogte van de suikerfabriek van de Suikerunie lopen we verder langs het Hoendiep de plaats Hoogkerk weer in.
Suikerfabriek volop in bedrijf
De hele dag konden we de witte rookpluimen van de suikerfabriek vanaf grote afstand zien, en hier zien we dat de suikerfabriek inderdaad nog volop in bedrijf is. Grote bulldozers rijden met grote laadbakken de hoog opgeworpen suikerbieten verderop, naar de plaats vanwaar de verwerking zal plaatsvinden. We ruiken de bietenlucht en ervaren met beeld, geluid en geur zo de operationele bietencampagne.
In het dorpscentrum van Hoogkerk steken we het Hoendiep weer over, om terug te wandelen naar de plek waar we vanmorgen onze auto parkeerden.
In ongeveer drie uren hebben we zonder pauze die winterwandeling afgelegd door een karakteristiek weide- en wierdenlandschap in het noorden van de provincie Groningen.

Geen opmerkingen: