zondag 25 februari 2018

Kulturele Haadstêd 2018 ook in Feinsum

Vrijdag 16 februari 2018 
Het informatiebord van Leeuwarderadeel2018.nl bij de entree van FeinsumStad en provincie
In 2018 zijn de Friese hoofdstad Leeuwarden en de Provinsje Fryslân een kalenderjaar lang culturele hoofdstad van Europa (LF2018). Leeuwarden kreeg deze benoeming door in haar projectplan niet alleen de stad, maar ook de héle provincie erbij te betrekken. Het culturele jaarprogramma wordt dóór en vóór de inwoners van de hele provincie gemaakt, en de hele provincie is ook het podium van alle activiteit. Naast het hoofdprogramma is er nog een uitgebreid ‘mienskip’-programma, waar ook onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel in meedoet.

Voormalig Leeuwarderadeel
Dit kalenderjaar is een historisch jaar. Niet alleen omdat 2018 het zogenoemde ‘Kulturele Haadstêd-jaar’ is; óók omdat dit het jaar is waarin onze burgerlijke gemeente Leeuwarderadeel niet meer bestaat als zelfstandige gemeente. Onze gemeente Leeuwarderadeel is met ingang van 1 januari 2018 ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden.
Het programma speelt zich dus af binnen het gebied dat we tot 1 januari 2018 de gemeente Leeuwarderadeel of Ljouwerteradiel noemden: het gebied dat bestond uit de zeven dorpen Stiens, Jelsum, Koarnjum, Britsum, Feinsum, Hijum en Alde Leije. Behalve deze dorpen bestond Leeuwarderadeel uit de buurtschappen Tichelwurk, Truerd, Hoarne en Finsterbuorren met een uitgestrekt buitengebied. Met elkaar is dit zo’n 41 vierkante kilometer en hadden we ruim 10.000 inwoners.

Website en informatieborden
Op een website vind je momenteel het programma dat de tegenwoordige 'Werkgroep Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel' binnen de grenzen van onze voormalige gemeente organiseert in 2018. Onder andere omdat we nog aan het begin van dit culturele hoofdstad-jaar staan, is een groot deel van het programma nog in ontwikkeling.
Om echter wel zo vroeg mogelijk al duidelijk maken dat er in dit bijzondere jaar met en voor de inwoners van het vroegere Leeuwarderadeel activiteiten worden georganiseerd, is niet alleen de website in het leven geroepen, maar zijn ook bij toegangswegen van de dorpen informatieborden geplaatst, zo ook bij de oostelijke entree van Feinsum.

Boost en verleiding
Daarmee is niet alleen aantoonbaar dat onze 'mienskip' springlevend is; daarmee wil de werkgroep die mienskip ook een flinke ‘boost’ geven. En in de tweede plaats worden natuurlijk alle bezoekers en toeristen die voor de activiteiten van LF2018 de stad Leeuwarden of andere delen van de provincie bezoeken, verleid om óók naar onze dorpen toe te komen voor de bezienswaardigheden hier in onze omgeving, en voor de activiteiten die wij hier organiseren. Daarmee geven wij onze rijke cultuur, de historie en ons landschap meer bekendheid; óók aan mensen van buiten onze regio.

Geen opmerkingen: