zondag 25 februari 2018

AGW verhuisklaar maken

Donderdag 22 februari 2018 
Lege kasten

Opruimen
De reeds afgehandelde bestuurlijke fusie en de per 1 september 2018 nog komende instellingenfusie brengt veel veranderingen met zich mee, die we stap voor stap doorlopen.
Eén van de gevolgen is dat gelijksoortige afdelingen worden samengevoegd, en zo snel mogelijk ook een gezamenlijk werkplek krijgen, zodat zo spoedig mogelijk zo goed mogelijk met elkaar kan worden samengewerkt.
Dat brengt ook verhuizingen met zich mee van afdelingen, mensen en middelen, en daar zitten we momenteel midden in.
In de weken die voorafgingen aan de Voorjaarsvakantie kon iedereen zich voorbereiden op één van de grotere interne verhuizingen, die volgend week zal gaan plaatsvinden.
Op de AGW-werkplekken in De Haak van Stenden Hogeschool te Leeuwarden is het dan ook een drukte van belang.

Volle verhuisdozen
Inpakken
Overal zijn collega's bezig met opruimen en met het verhuisklaar maken van documenten en andere hulpmiddelen die nodig zijn om op de nieuwe werkplek het werk na de Voorjaarsvakantie weer te hervatten.
Containers voor papier, voor restafval en voor archiefvernietiging worden af- en aangereden, en hier en daar liggen hoge stapels verhuisdozen gereed om te worden gevuld.
Aan het eind van deze week staan overal verhuisdozen opgestapeld, en zijn de te verhuizen inventarisstukken evenals de verhuisdozen voorzien van stickers, die volgende week voor de verhuizers de informatie moeten bieden om alle verhuisobjecten op de daartoe bestemde plek te deponeren.

Geen opmerkingen: