maandag 27 november 2017

Tweede visitatiedag van Leisure Management in Leeuwarden

Vrijdag 24 november 2017
The journey of a ... Leisure Hero ... Tom!

Auditgesprekken

Na een goede start van onze visitatie van de opleiding Leisure Management van gisteren, gaat we vandaag in onze Stenden Hogeschool-vestiging te Leeuwarden verder met deze tweedaagse visitatie, waarmee we deze opleiding graag weer willen laten accrediteren voor de komende jaren.
Vanmorgen wordt begonnen met enkele panelgesprekken met onder andere docenten en studenten. Voorafgaand aan deze auditgesprekken verzorgen we voor hen een korte briefing, en na afloop van de auditgesprekken worden de gespreksgroepen weer ontvangen in de (de)briefingskamer voor een debriefingssessie, waarin we kort terugblikken op de resultaten van het voorgaande auditgesprek.

Leisure Heroes
Voorafgaand aan de lunch bezoekt het visitatiepanel het Future Lab van Leisure Management voor een uitleg over Design Based Education en voor enkele te presenteren Lab Leisure Vlogs.
Gedurende deze tweedaagse komt het visitatiepanel bij tijd en wijle in contact met een zogenoemde Leisure Hero, Tom genoemd, die de personificatie is van onze Leisure Management-studenten. Ter kennismaking met Tom heeft het auditteam voorafgaand aan de visitatie al een stripboek ontvangen, waarin men in eerste lezing kennis kon maken met Tom, een Leisure Hero van Stenden.
Het middagprogramma begint met twee panelgesprekken met achtereenvolgens de Borgingscommissies van de opleiding en met stagiaires en docenten die het panel kunnen informeren over de Afstudeerfase van hun opleiding.

Auditbevindingen
Daarna trekt de visitatiecommissie zich terug voor haar intern beoordelingsberaad, en aan het eind van de middag verzorgt het auditteam eerst een korte terugkoppeling aan het opleidingsmanagement van haar auditbevindingen, waarna het visitatieteam tenslotte een plenaire terugkoppeling geeft over de opleidingsbeoordeling voor alle deelnemers van deze tweedaagse visitatie.
Tenslotte gaat een delegatie van de opleiding nog in gesprek met het visitatiepanel voor het inmiddels gebruikelijke Ontwikkelgesprek, waarin de opleiding in de gelegenheid wordt gesteld om aan dit panel van onafhankelijke en gezaghebbende panelleden een aantal items voor te leggen, waarop ze zich graag wil laten adviseren omtrent de mogelijke ontwikkelingsrichting van deze positief beoordeelde opleiding van Stenden Hogeschool.

Geen opmerkingen: