woensdag 15 november 2017

Proefvisitatie van Master Polymer Engineering in Zwolle

Dinsdag 15 november 2017
Terugkoppeling van de auditbevindingen in de proefvisitatiekamer van MPE


Joint degree course
Stenden Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim bieden al enkele jaren hun HBO-Master-opleiding Polymer Engineering (MPE) gezamenlijk aan in onze beide hogeschoolvestigingen te Emmen en Zwolle.
Aanvang volgend jaar willen we deze opleiding voor de periodieke keuring laten opgaan, teneinde deze zogenoemde joint degree-opleiding voor de komende zes jaren te laten accrediteren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Kritische Reflectie
Daartoe hebben we als gezamenlijke hogescholen voor deze gemeenschappelijke opleiding in de afgelopen weken de kwaliteit van deze opleiding nader geƫvalueerd aan de hand van de vier kwaliteitsstandaarden, zoals die in ons land worden gehanteerd bij de keuring van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland.
En vandaag komen we met vertegenwoordigers van beide hoger onderwijsinstellingen bijeen in de Christelijke Hogeschool Windesheim om in een soort generale repetitie te bekijken of we er met zijn allen klaar voor zijn om deze opleiding te laten keuren.

Auditgesprekken
Deze zogenoemde proefvisitatie wordt uitgevoerd door een auditpanel dat is samengesteld uit auditoren van Stenden Hogeschool en Saxion Hogescholen. Dit proefvisitatiepanel wordt vanmorgen vroeg ontvangen door het opleidingsmanagement en gaat dan in intern beraad om deze auditdag verder voor te bereiden.
In een naastgelegen kamer ontvangen wij achtereenvolgens de groepen die vandaag in gesprek zullen gaan met het auditteam, in eerst een briefingsessie vooraf en tenslotte een debriefingsessie nadien.
Na de documentenstudie en het intern beraad van het panel verzorgen een vertegenwoordiger van de studenten, van de samenwerkende bedrijven en van de opleiding een pitch voor het panel, om de opleiding bij het auditteam te introduceren.
Vervolgens vinden er achter elkaar allerlei beoordelingsgesprekken plaats met onder andere het opleidingsmanagement, met studenten en afgestudeerden, met lectoren en docenten die ook verantwoordelijk zijn voor de toetsing en voor het borgen van de kwaliteit van de opleiding, en aan het eind van de middag gaat ook het opleidingsmanagement voor een vraaggesprek bij het beoordelingspanel op bezoek.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Als alle auditgesprekken hebben plaatsgevonden, komen we met zijn allen bijeen in de proefvisitatiekamer, waar de voorzitter van het proefvisitatiepanel een terugkoppeling verzorgt van de eerste bevindingen van deze auditdag.
Over enkele dagen zal het auditteam dan ook nog een proefvisitatierapport publiceren, dat daarna door ons zal worden gebruikt om de laatste voorbereidingen voor de visitatie te treffen, zodat deze opleiding aanvang volgend kalenderjaar gereed is voor de officiƫle visitatie, die in maart 2018 zal worden uitgevoerd door de Netherlands Quality Agency.

Geen opmerkingen: