zondag 12 november 2017

De Heer zal je beschermen

Zondagavond 5 november 2017
Alles staat klaar voor de Taizé-viering in de Sint-VituskerkJe leven lang

Vanavond komen we met een groep gemeenteleden bijeen in de Sint-Vituskerk van Stiens, voor het periodieke Avondgebed volgens de liturgie van Taizé.
Het thema van deze viering is: 'De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang'.
Na de inleidende muzikale klanken zingen we als aanvangslied 'Wait for the Lord'.
Daarna zingen we 'Nada te turbe', in het Spaans, in het Fries en in het Engels.
Het Psalmgebed van Psalm 121 wordt afgewisseld met het zingen van het 'Alleluja'
Voordat we naar de bijbellezing over Jezus en de Kananese vrouw luisteren, zingen we eerst 'De Hear sil dy altyd hoedzje', en de bijbellezing sluiten we af met het 'Laudate omnes gentes'.
De stilte die daarop valt, wordt gevolgd door voorbeden, en afgewisseld gezongen door het zingen van 'Kyrië Eleison'.

Voorbij het duister gloort liefde en vrede voor ons allen
Daarna bidden we het 'Onze Vader' en zingen aansluitend 'Nothing can ever come between us', en ook de Friestalige versie: 'Neat kin ús oait skiede van leafde'.
Nadat we zongen 'Als alles duister is' wordt aan elkaar met kaarsen het licht van de Paaskaars doorgegeven, en ondertussen zingen we 'Christus resurrexit'.
Tot slot bidden we dan nog zingend 'Bless the Lord my soul' en dan worden onze kaarsen weer gedoofd en verlaat iedereen in stilte de kerk.
De orde van dienst geeft ons als spreuk voor deze week nog mee:

'De God van de liefde en de vrede zij met ons allen'.

Geen opmerkingen: