vrijdag 3 november 2017

Najaarsvergadering 2017 van Dorpsbelang Feinsum

Vrijdag 3 november 2017 
De traditionele sjoelcompetitie na afloop van de najaarsvergaderingPrima opkomst voor vergaderen en sjoelen
Dorpsbelang Feinsum organiseert vanavond voor haar leden de najaarsvergadering in de consistorie van de Sint-Vituskerk te Feinsum. Als de vergadering door de voorzitter wordt geopend, blijkt uit een snelle telling dat vanavond 37 leden deze ledenbijeenkomst bijwonen, hetgeen ruim 20% van alle Feinsumers is. De vergaderzaal zit daarmee nagenoeg vol, dus een prima opkomst vanavond. En al die leden komen niet voor niets, want er is vanavond veel te bespreken, en voor wie dat nog niet voldoende reden is om erbij te zijn, geldt misschien wel de traditionele sjoelcompetitie na afloop van de jaarvergadering als belangrijke reden om er vanavond ook bij te zijn.

Korps, Kerk en Klaas
Bij de ingekomen stukken komen zaken aan de orde zoals de sponsoring van Crescendo, de subsidie-aanvraag van Monumentenzorg Leeuwarderadeel voor de restauratie en het onderhoud van de kerktoren en het torenuurwerk van de Feinsumer Sint-Vituskerk, en het opnieuw bepalen van de bewaarplaats van de kleding van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, die dan ook de uitvalsbasis is van de Sint en zijn Pieten.

Mededelingen van het bestuur
Het bestuur van Dorpsbelang geeft daarna informatie over de vanavond in het leven geroepen werkgroep die initiatieven gaat ontplooien rondom het thema Kunst, zulks in het kader van 'Culturele Hoofdstad 2018 Feinsum'. Daarna wordt over subsidiebeleid gesproken.
Als in 2017 gerealiseerde dorpsprojecten van Feinsum worden vanavond genoemd: de vlinderbestrating vóór onze woning, de nieuwe dimbare verlichting in de consistorie van de kerk, de onthulde driehoek in de Feinsumer jachthaven, het plaatsen van een informatiebord over de voormalige Holdingastins, de uitgereikte 30-kilometerstickers die je al veelvuldig in Feinsum zag verschijnen, en verder worden ook nog de dorpsfoto, de recente bloembollenplantactie, de dorpsschoonmaakdag en de verlichting van de plaatselijke jeu des boules-baan genoemd.
Het magazine ter gelegenheid van het opheffen van en het afscheid van onze huidige gemeente Leeuwarderadeel wordt genoemd, en voordat ook de wenselijkheid van de Buurtapp van Feinsum wordt besproken, wordt meegedeeld dat Crescendo aanvang december een Kerstconcert organiseert.

Mededelingen en Bestuur
Daarna volgen enkele mededelingen over en van de dorpscommissies, zoals de Verfraaiingscommissie, de Havencommissie/havenmeester, de website, en de Energiewerkgroep Feinsum.
De vanavond aftredende verenigingssecretaris wordt met hartelijk applaus bedankt voor haar gewaardeerde inzet, en daarna gaat de vergadering van harte akkoord met het benoemen van de nieuwe verenigingssecretaris.
Bij de Rondvraag worden nog kort de komende activiteiten van Sint Maarten, de Kerstavond en het Carbidschieten genoemd en besproken.

Sjoelen in de 'sjoel'
En dan is het na de pauze de hoogste tijd voor de inmiddels traditionele sjoelcompetitie, met de felbegeerde beker als inzet.
De enthousiaste sjoelers worden ingedeeld in vier groepen, waarvan de leden allen tegen elkaar ten strijde trekken aan één van de vier op de tafels gelegde sjoelbakken. De sjoelers doen vooral hun best om hoge scores te behalen, en wie niet aan de beurt is of niet meesjoelt, kan onder het genot van een hapje en een drankje nog volop met elkaar in gesprek over allerlei dorps- en aanverwante zaken. En zo blijft het nog lang gezellig in de consistorie van de eeuwenoude Feinsumer kerk.

Geen opmerkingen: