zaterdag 13 mei 2017

Fiets Toer Club Stiens schenkt duofiets aan Talant in Stiens

Zaterdagmiddag 13 mei 2017 
De duofiets wordt aangeboden aan Talant bij Haijma Tweewielers te Stiens

Acties en sponsoring
De Fiets Toer Club Stiens heeft lang actie gevoerd om een duofiets beschikbaar te stellen aan de bewoners van Talant aan de Venusskulp in Stiens. Vandaag is het zover dat FTC Stiens de fiets met electrische trapondersteuning aanbiedt aan Talant.
Na een rustige start van de actie in 2015 stroomden in november 2016 de eerste toezeggingen van fondsen binnen en onder andere ook de eigen aardappel- en uien-verkoopactie droeg een financieel steentje bij aan de opbrengst.
Dankzij de inzet van leden en sponsoren is het inmiddels gelukt om een complete duofiets aan te schaffen. En dat wordt vanmiddag in Stiens op feestelijke wijze gevierd.

Theunis en Piet rijden de duofiets de fietsenwinkel uit
Fiets hem eruit
FTC Stiens en Talant prijzen zich gelukkig dat de Friese wielerliefhebber en parlementariër Joop Atsma de mooie duofiets vandaag bij Tweewielerspecialist Bike Totaal Haijma te Stiens officieel gaat overdragen.
Theunis van Talant en Piet van FTC Stiens zijn de gelukkigen die de aanbiedingsactiviteit van start mogen laten gaan door met zijn tweeën de duofiets door een nog verhullende muur van papier de winkel van Haijma Tweewielers uit te rijden.
Dethmer Boels heet namens FTC Stiens alle belangstellenden op het terras van Eatcorner Pieter Jelles hartelijk welkom en dan worden de beide duofietsers met enthousiast applaus ontvangen als zij met de nieuwe duofiets het terras op fietsen.

Joop Atsma houdt de fietssleutel hoog in de lucht bij de aanbieding aan Talant
Officiële aanbieding door Joop Atsma
Dethmer Boels geeft het woord aan spreker Joop Atsma, die met zijn aanbiedingstoespraak het belang van deze vriendelijke actie van FTC Stiens onderstreept.
Daarna stelt hij zich op naast de twee vrolijke fietsers op de duofiets en dan is het moment aangebroken dat Joop Atsma de duofiets officieel aanbiedt, door de fietssleutel te overhandigen aan een vertegenwoordigster van Talant.
En dan is het moment aangebroken dat bewoners van Talant en leden van de fietsclub met gejuich, applaus en opgeheven handen het uitbundig feestelijke karakter van deze mooie actie kracht bij zetten. Het is de kroon op alle acties en giften van gulle sponsoren, die nodig waren om deze positieve actie in ons dorp Stiens tot een doorslaggevend succes te maken. Hoera voor iedereen!

Een uitbundig hoera voor iedereen die een bijdrage leverde aan deze actie
Optocht troch de buorren
En dan sluit Dethmer Boels deze feestelijke sessie af door het bedanken van alle mensen die deze actie en deze aanbieding vanmiddag tot een succes hebben gemaakt.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een slot op passende wijze, want Theunis en Piet verlaten fietsend het terras, en de aanwezige leden van de fietsclub stellen zich in een lange rij op achter de duofiets, en dan gaat het in fietsoptocht via de Langebuorren door het dorpscentrum van Stiens, om op deze wijze de duofiets naar Talant te fietsen.
De enthousiaste Theunis op de duofiets hoor ik nog lang uitbundig roepen tot alle dorpelingen, die links en rechts van de Langebuorren de duofiets voorin de optocht door ons dorpscentrum zien fietsen. Een geluidsgolf van enthousiaste reacties gaat door de Langebuorren, totdat de optocht uit het zicht is en ook de juichende stemmen geleidelijk wegebben.

Theunis en Piet voorop in de fietsoptocht door de Langebuorren
Fietsmaatjes gezocht door Talant
Als er in de komende tijd voldoende fietsmaatjes van relaties van Talant, van leden van de fietstoerclub en van andere inwoners van Stiens zullen komen, zullen we deze mooie duofiets vast en zeker nog veelvuldig in ons dorp voorbij zien fietsen.
FTC Stiens zal dit de komende jaren nog blijven ondersteunen, totdat er in de loop van de jaren een vaste kern van fietsmaatjes zal zijn, die bij tijd en wijle met de Talant-bewoners van Stiens erop uit zullen trekken op deze prachtige duofiets.

Geen opmerkingen: